Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Franklin Templeton - Franklin Innovation Fund A (acc) USD 7 0,32 % -18,17 % 6,94 % 27,10 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Innovation Fund A (Ydis) EUR 7 1,44 % -18,03 % 7,00 % 26,41 % Detail
Franklin Templeton - Franklin K2 Alternative Strategies Fund A(acc) CHF-H1 4 -0,46 % -4,52 % -0,74 % 6,51 % Detail
Franklin Templeton - Franklin K2 Alternative Strategies Fund A(acc)CZK-H1 4 0,27 % 3,09 % 2,13 % 8,61 % Detail
Franklin Templeton - Franklin K2 Alternative Strategies Fund A(acc)EUR-H1 4 0,00 % -6,45 % -0,17 % 5,06 % Detail
Franklin Templeton - Franklin K2 Alternative Strategies Fund A(acc)USD 4 -0,88 % -3,09 % 3,66 % 7,56 % Detail
Franklin Templeton - Franklin K2 Alternative Strategies Fund A(Ydis)EUR 4 0,15 % -2,93 % 3,68 % 6,77 % Detail
Franklin Templeton - Franklin K2 Alternative Strategies Fund A(Ydis)EUR-H1 4 0,00 % -6,40 % -1,02 % 5,11 % Detail
Franklin Templeton - Franklin K2 Alternative Strategies Fund A(Ydis)USD 4 -0,97 % -3,17 % 3,65 % 7,52 % Detail
Franklin Templeton - Franklin K2 Alternative Strategies Fund N(acc)EUR-H1 4 0,00 % -7,14 % -0,94 % 5,06 % Detail
Franklin Templeton - Franklin MENA Fund A(acc)EUR - 12378 5 0,52 % -12,73 % 1,24 % 12,13 % Detail
Franklin Templeton - Franklin MENA Fund A(acc)EUR-H1 - 12378 5 0,46 % -16,54 % -2,58 % 11,79 % Detail
Franklin Templeton - Franklin MENA Fund A(acc)USD - 12378 5 -0,53 % -12,85 % 1,30 % 12,39 % Detail
Franklin Templeton - Franklin MENA Fund A(Ydis)USD 5 -0,55 % -12,83 % 1,40 % 12,37 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Mutual Beacon Fund A(acc)EUR - 658 6 -0,35 % -11,92 % 3,24 % 18,36 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Mutual Beacon Fund A(acc)EUR-H1 - 658 6 -0,59 % -16,69 % 1,01 % 21,83 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Mutual Beacon Fund A(acc)USD - 658 6 -1,46 % -12,07 % 5,55 % 19,65 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Mutual Beacon Fund A(Ydis)USD 6 -1,47 % -12,09 % 4,67 % 19,62 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Mutual European Fund A(Acc)CZK-H1 6 -0,03 % 9,54 % 5,55 % 22,69 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Mutual European Fund A(acc)EUR - 4820 6 -0,34 % -0,53 % 4,09 % 19,40 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Mutual European Fund A(acc)USD - 4820 6 -1,47 % -0,74 % 5,10 % 21,13 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Mutual European Fund A(acc)USD-H1 6 -1,26 % 3,95 % 5,37 % 18,72 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Mutual European Fund A(Ydis)EUR 6 -0,33 % -2,34 % 1,99 % 19,51 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Mutual European Fund A(Ydis)GBP 6 -1,21 % -2,75 % 2,03 % 18,90 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Mutual Global Discovery Fund A(acc)EUR - 2183 6 -0,12 % -3,27 % 5,32 % 16,98 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Mutual Global Discovery Fund A(acc)EUR-H2 - 2183 6 -0,40 % -5,36 % 2,59 % 18,83 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Mutual Global Discovery Fund A(acc)USD - 2183 6 -1,24 % -3,49 % 5,28 % 18,55 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Mutual Global Discovery Fund A(Ydis)EUR 6 -0,09 % -4,38 % 4,31 % 16,99 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Mutual Global Discovery Fund A(Ydis)GBP 6 -0,92 % -4,76 % 4,55 % 16,41 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Mutual Global Discovery Fund N(acc)EUR 6 -0,09 % -3,97 % 4,52 % 16,98 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy