Analyzuj a porovnávaj

Investície

InvestícieNázov fondu  Riziková trieda  Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita  Rating 
KBC Asset Management Lmtd. - Archipel Portfolio Pro November 90 4 -0,01% -7,11% 1,08% 8,59%
KBC Asset Management NV - Flexible Comfort 2 0,05% -2,43% -1,34% 0,75%
KBC Asset Management NV - Horizon 2030 4 0,19% -0,01% -0,59% 10,18%
KBC Asset Management NV - Horizon 2035 4 0,22% -0,06% -0,81% 11,44%
KBC Asset Management NV - Horizon Access Fund Asian Infrastructure 5 0,75% 0,00% 0,89% 7,83%
KBC Asset Management NV - Horizon Access Fund Brazil 6 0,60% 0,00% 2,58% 19,46%
KBC Asset Management NV - Horizon Access Fund China 6 2,84% 21,74% 5,98% 19,11%
KBC Asset Management NV - Horizon Access Fund Russia 6 0,79% -9,00% -0,88% 34,09%
KBC Asset Management NV - Horizon Access Fund Vietnam 5 -2,97% -22,36% 1,00% 36,02%
KBC Asset Management NV - Horizon Access India Fund 5 -0,27% -6,44% 7,28% 35,40%
KBC Asset Management NV - Horizon CSOB Beverages SKK 1 4 0,00% 0,00% 0,51% 4,41%
KBC Asset Management NV - Horizon CSOB Buyback Spolocnosti 1 4 1,09% -3,51% 0,43% 9,76%
KBC Asset Management NV - Horizon CSOB Central Europe SKK 1 4 0,00% 0,00% 0,25% 0,00%
KBC Asset Management NV - Horizon CSOB Click Plus 1 3 1,10% 0,00% 2,23% 1,68%
KBC Asset Management NV - Horizon CSOB Dobyvatelia Novych Trhov EUR 1 4 1,19% 0,00% 1,46% 2,75%
KBC Asset Management NV - Horizon CSOB Duo Bonus 1 7 0,95% 0,28% -7,29% 1,13%
KBC Asset Management NV - Horizon CSOB Duo Coupon 1 7 2,15% 0,00% -6,20% 2,25%
KBC Asset Management NV - Horizon CSOB Duo Coupon 2 7 0,91% 0,00% -6,42% 1,58%
KBC Asset Management NV - Horizon CSOB Duo Coupon 4 7 2,25% 0,00% -6,96% 2,49%
KBC Asset Management NV - Horizon CSOB Duo Coupon 5 7 1,52% 0,00% -6,70% 1,77%
KBC Asset Management NV - Horizon CSOB Duo Coupon 6 7 1,11% 0,00% -6,89% 1,37%
KBC Asset Management NV - Horizon CSOB Duo Coupon 7 7 1,52% 1,52% -7,45% 1,93%
KBC Asset Management NV - Horizon CSOB Eco World SKK 1 7 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
KBC Asset Management NV - Horizon CSOB Exclusive Inflation Plus 1 4 -2,83% 0,00% -0,16% 3,68%
KBC Asset Management NV - Horizon CSOB Fix Upside Click 1 4 0,00% 0,00% 0,97% 2,78%
KBC Asset Management NV - Horizon CSOB Globalny Rast EUR 1 5 1,31% -7,63% 0,10% 11,01%
KBC Asset Management NV - Horizon CSOB Government Bonds 1 3 -0,17% 0,00% 1,59% 0,37%
KBC Asset Management NV - Horizon CSOB Inflation Plus 2 4 -2,34% 0,00% -0,06% 2,84%
KBC Asset Management NV - Horizon CSOB Jump Start 1 4 -0,07% 0,00% 3,44% 0,71%
KBC Asset Management NV - Horizon CSOB Jumper Plus 2 6 -0,22% 0,00% 3,21% 11,72%
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy