Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Franklin Templeton - Franklin Natural Resources Fund A(Ydis)EUR-H1 7 -0,97 % -8,56 % -5,52 % 33,65 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Natural Resources Fund A(Ydis)USD 7 -1,26 % 0,36 % -0,47 % 31,67 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Natural Resources Fund N(acc)EUR 7 -1,32 % -1,16 % -1,25 % 31,20 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Strategic Income Fund A(acc)EUR - 11613 4 -0,14 % -0,21 % 4,51 % 7,71 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Strategic Income Fund A(acc)USD - 11613 4 0,03 % 0,65 % 4,53 % 7,63 % Detail
Franklin Templeton - FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND CLASS A (ACC) EUR-H1 4 0,29 % -6,49 % 0,30 % 8,00 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Technology Fund A(acc)EUR - 4916 7 -0,80 % -20,25 % 13,06 % 28,46 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Technology Fund A(acc)USD - 4916 7 -0,65 % -19,54 % 5,49 % 29,03 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Technology Fund N(acc)EUR 7 -0,82 % -20,82 % 6,91 % 28,44 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Templeton Japan Fund A(acc)EUR - 2378 6 0,00 % -1,31 % 0,39 % 15,14 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Templeton Japan Fund A(acc)USD - 2378 6 0,08 % -0,36 % 0,43 % 16,42 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Templeton Japan Fund A(Acc)YEN 6 -1,39 % -1,88 % -0,20 % 15,57 % Detail
Franklin Templeton - Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A(acc)USD - 307 1 -0,29 % 6,91 % 1,51 % 8,66 % Detail
Franklin Templeton - Franklin U.S. Government Fund A(Acc)USD 3 0,66 % -0,86 % 2,50 % 8,41 % Detail
Franklin Templeton - Franklin U.S. Government Fund AX(acc)USD 3 0,60 % -1,02 % 2,40 % 8,35 % Detail
Franklin Templeton - Franklin U.S. Low Duration Fund A(acc)EUR 4 -0,09 % 2,65 % 1,87 % 8,06 % Detail
Franklin Templeton - Franklin U.S. Low Duration Fund A(Acc)USD 3 0,07 % 3,54 % 2,65 % 8,11 % Detail
Franklin Templeton - Franklin U.S. Low Duration Fund AX(acc)USD 3 0,03 % 3,32 % 1,74 % 8,11 % Detail
Franklin Templeton - Franklin U.S. Opportunities Fund A (ACC) CHF-H1 6 -0,90 % -22,48 % 10,83 % 27,06 % Detail
Franklin Templeton - Franklin U.S. Opportunities Fund A(Ydis)EUR 6 -1,28 % -18,66 % 9,68 % 23,57 % Detail
Franklin Templeton - Franklin U.S. Opportunities Fund A(Ydis)GBP 6 -1,24 % -18,21 % 9,10 % 23,42 % Detail
Franklin Templeton - Franklin U.S. Opportunities Fund N(acc)EUR 6 -1,26 % -19,26 % 8,70 % 23,58 % Detail
Franklin Templeton - Franklin US Opportunities Fund A(acc)EUR - 4913 6 -1,26 % -18,68 % 9,54 % 23,56 % Detail
Franklin Templeton - Franklin US Opportunities Fund A(acc)EUR-H1 - 4913 6 -0,86 % -25,74 % 6,07 % 27,13 % Detail
Franklin Templeton - Franklin US Opportunities Fund A(acc)USD - 4913 6 -1,11 % -17,96 % 3,98 % 24,22 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Asian Bond Fund A(ACC)CHF-H1 4 0,56 % -4,70 % 0,74 % 8,41 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Asian Bond Fund A(acc)EUR - 4344 4 0,16 % -2,41 % 3,52 % 7,38 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Asian Bond Fund A(acc)EUR-H1 - 4344 4 0,62 % -9,14 % 0,39 % 6,47 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Asian Bond Fund A(acc)USD - 4344 4 0,27 % -1,61 % 3,53 % 7,70 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Asian Growth Fund A(acc)EUR - 267 6 -0,95 % -15,16 % 5,78 % 18,86 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy