Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Franklin Templeton - Templeton Asian Bond Fund A(acc)USD - 4344 4 -0,27 % -3,05 % 3,46 % 7,54 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Asian Growth Fund A(acc)EUR - 267 6 1,81 % -12,42 % 5,90 % 18,07 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Asian Growth Fund A(acc)EUR-H1 - 267 6 1,55 % -17,58 % -0,88 % 20,96 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Asian Growth Fund A(acc)USD - 267 6 0,70 % -12,58 % 8,42 % 19,47 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Asian Growth Fund A(Ydis)EUR 6 1,84 % -12,40 % 5,52 % 18,06 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Asian Growth Fund A(Ydis)GBP 6 1,00 % -12,73 % 5,51 % 17,89 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Asian Growth Fund A(Ydis)USD 6 0,66 % -12,60 % 4,04 % 19,46 % Detail
Franklin Templeton - TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS A (ACC) CHF-H1 6 1,11 % -15,59 % 2,77 % 20,63 % Detail
Franklin Templeton - TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS A (ACC) CZK-H1 6 1,88 % -9,13 % -0,10 % 23,38 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Asian Smaller Companies Fund A(acc)EUR - 12898 6 0,54 % -6,94 % 14,06 % 15,24 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Asian Smaller Companies Fund A(acc)USD - 12898 6 -0,58 % -7,13 % 13,92 % 16,12 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Asian Smaller Companies Fund A(Ydis)USD 6 -0,58 % -7,13 % 13,76 % 16,11 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Asian Smaller Companies Fund N(acc)EUR 6 0,53 % -7,44 % 7,80 % 15,25 % Detail
Franklin Templeton - Templeton BRIC Fund A(acc)EUR - 4343 6 1,52 % -6,05 % 3,90 % 19,90 % Detail
Franklin Templeton - Templeton BRIC Fund A(acc)EUR-H1 - 4343 6 1,30 % -11,70 % -2,71 % 22,61 % Detail
Franklin Templeton - Templeton BRIC Fund A(acc)USD - 4343 6 0,39 % -6,29 % 3,87 % 21,18 % Detail
Franklin Templeton - Templeton China Fund A(acc)USD 7 1,32 % -14,21 % 3,32 % 31,40 % Detail
Franklin Templeton - Templeton China Fund A(Ydis)EUR 7 2,41 % -14,09 % 4,18 % 30,22 % Detail
Franklin Templeton - Templeton China Fund A(Ydis)GBP 7 1,63 % -14,38 % 4,92 % 30,02 % Detail
Franklin Templeton - Templeton China Fund N(acc)USD 7 1,30 % -14,64 % 4,84 % 31,40 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Balanced Fund A(Qdis)USD 5 -0,03 % -12,49 % -1,87 % 12,22 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Balanced Fund A(Ydis)EUR 5 0,98 % -12,51 % -1,61 % 11,88 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Balanced Fund A(Ydis)EUR-H1 5 0,82 % -17,95 % -5,87 % 15,03 % Detail
Franklin Templeton - TEMPLETON EMERGING MARKETS BALANCED FUND CL A (ACC) EUR 5 0,98 % -7,38 % 1,85 % 11,03 % Detail
Franklin Templeton - TEMPLETON EMERGING MARKETS BALANCED FUND CL A (ACC) EUR-H1 5 0,81 % -12,69 % -2,40 % 14,06 % Detail
Franklin Templeton - TEMPLETON EMERGING MARKETS BALANCED FUND CL A (ACC) USD 5 -0,12 % -7,59 % 1,84 % 12,23 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Bond Fund A (ACC) CHF-H1 4 0,17 % -15,26 % 0,89 % 11,23 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Bond Fund A (ACC) EUR-H1 5 0,44 % -17,64 % -3,35 % 10,73 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Bond Fund A(acc)USD 4 -0,28 % -12,94 % 1,78 % 9,71 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)EUR 5 0,65 % -20,10 % -3,37 % 10,55 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy