Analyzuj a porovnávaj

Investície

InvestícieNázov fondu  Riziková trieda  Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita  Rating 
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Strategic Satellites 4 0,38% 3,28% 2,43% 21,79%
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Technology 4 1,74% 29,39% -7,91% 23,19%
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Technology Top 20 6 -0,41% 0,00% -5,68% 13,97%
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Top 30 5 -0,06% 0,00% -3,26% 10,77%
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Trends 4 1,02% 22,20% -0,89% 22,63%
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund US Small Caps 5 3,11% -14,29% 4,28% 32,77%
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund USA & Canada 4 0,99% -2,92% 2,71% 26,55%
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Utilities 4 -0,10% -6,74% 3,04% 20,94%
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Wireless 5 -0,10% 0,00% -5,20% 8,23%
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund World 4 0,56% 0,65% 0,12% 21,98%
KBC Asset Management NV - KBC Multi Cash CSOB SKK 2 0,01% 0,00% 1,07% 0,37%
KBC Asset Management NV - KBC Multi Interest CAD Medium 1 3,13% 0,00% 2,35% 6,82%
KBC Asset Management NV - KBC Multi Interest Cash CAD 1 -0,10% 0,00% 1,62% 6,23%
KBC Asset Management NV - KBC Multi Interest Cash Euro 1 0,00% -0,61% 1,31% 0,23%
KBC Asset Management NV - KBC Multi Interest Cash USD 1 0,43% -3,41% 1,83% 6,19%
KBC Asset Management NV - KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 1 -0,44% -1,26% 2,28% 9,23%
KBC Asset Management NV - KBC Multi Interest Euro Medium 1 0,00% -0,64% 2,04% 0,70%
KBC Asset Management NV - Optimum Fund CSOB Airbag Bonus EUR 1 6 2,63% -4,42% 0,47% 13,57%
KBC Asset Management NV - Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 10 6 2,98% 0,80% 3,70% 15,68%
KBC Asset Management NV - Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 11 7 3,33% -0,77% 0,80% 14,76%
KBC Asset Management NV - Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 7 2,97% 1,31% 0,27% 17,83%
KBC Asset Management NV - Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 3 6 0,30% -2,42% 0,02% 3,66%
KBC Asset Management NV - Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 5 5 0,00% -1,29% -0,04% 5,36%
KBC Asset Management NV - Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 6 6 2,93% -10,23% -1,75% 18,17%
KBC Asset Management NV - Optimum Fund CSOB Globalnich prilezitosti USD 1 4 -0,93% 3,09% 3,98% 6,32%
KBC Asset Management NV - Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 2 4 -0,83% -1,42% -0,29% 10,67%
KBC Asset Management NV - Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 3 4 -0,53% -3,85% -0,29% 10,53%
KBC Asset Management NV - Optimum Fund CSOB Globalniho rustu EUR 1 4 1,11% 0,00% 2,32% 2,07%
KBC Asset Management NV - Optimum fund CSOB Svet a pivni premie 1 4 -1,43% -3,54% 2,00% 6,87%
KBC Asset Management NV - Optimum Fund CSOB Svetovych Prilezitosti USD 1 4 2,08% 0,00% 5,31% 5,26%
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy