Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)GBP 5 -0,03 % -20,15 % -5,77 % 11,46 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD 5 -0,29 % -19,89 % -0,86 % 10,85 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Ydis)EUR-H1 5 0,73 % -26,53 % -9,46 % 14,84 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Fund A(acc)USD - 250 6 0,15 % -6,10 % 6,37 % 18,95 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Fund A(Ydis)USD 6 0,13 % -6,70 % 4,20 % 18,97 % Detail
Franklin Templeton - TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS A (ACC) EUR-H1 6 0,98 % -11,65 % -1,60 % 21,05 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(acc)EUR - 11615 6 0,29 % -6,57 % 3,53 % 15,27 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(acc)USD - 11615 6 -0,81 % -6,74 % 3,51 % 16,30 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(Ydis)GBP 6 -0,56 % -6,93 % 3,19 % 15,22 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(Ydis)USD 6 -0,80 % -6,80 % 3,22 % 16,32 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Euro High Yield Fund A(acc)EUR - 4914 4 -0,05 % -4,63 % 3,82 % 6,59 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Euroland Fund A(acc)EUR - 2213 6 0,69 % 7,70 % 3,55 % 18,50 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Euroland Fund A(Ydis)EUR 6 0,75 % 7,48 % 1,42 % 18,48 % Detail
Franklin Templeton - Templeton European Corporate Bond Fund A(acc)EUR - 14446 3 0,67 % -8,52 % 1,45 % 4,68 % Detail
Franklin Templeton - Templeton European Total Return Fund A(acc)EUR - 4817 3 0,42 % -8,67 % 1,86 % 4,83 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Frontier Markets Fund A(acc)EUR - 12904 5 0,45 % -15,19 % 5,67 % 12,26 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Frontier Markets Fund A(acc)EUR-H1 - 12904 6 0,22 % -19,26 % -0,84 % 13,68 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Frontier Markets Fund A(acc)USD - 12904 6 -0,60 % -15,34 % 5,55 % 12,62 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Frontier Markets Fund A(Ydis)GBP 5 -0,33 % -15,50 % 4,85 % 12,64 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Frontier Markets Fund A(Ydis)USD 6 -0,63 % -15,38 % 4,72 % 12,63 % Detail
Franklin Templeton - TEMPLETON GLOBAL AGGREGATE BOND FUND CLASS A (ACC) EUR 4 0,55 % -3,95 % 2,08 % 5,37 % Detail
Franklin Templeton - TEMPLETON GLOBAL AGGREGATE BOND FUND CLASS A (ACC) EUR-H1 4 0,24 % -8,44 % -1,45 % 6,29 % Detail
Franklin Templeton - TEMPLETON GLOBAL AGGREGATE BOND FUND CLASS A (ACC) USD 4 -0,59 % -4,21 % 1,93 % 5,87 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Global Balanced Fund A(acc)EUR - 309 5 0,57 % -7,11 % 4,45 % 11,20 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Global Balanced Fund A(acc)EUR-H1 - 309 5 0,32 % -12,39 % 0,63 % 15,21 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Global Balanced Fund A(acc)USD - 309 5 -0,55 % -7,31 % 4,71 % 12,71 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Global Balanced Fund A(Qdis)USD 5 -0,51 % -10,26 % 3,04 % 12,62 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Global Bond (Euro) Fund A(acc)EUR - 4818 3 0,08 % -6,18 % 1,00 % 3,67 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Global Bond (Euro) Fund A(Ydis)EUR 4 0,17 % -11,95 % -2,74 % 6,58 % Detail
Franklin Templeton - TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND CLASS A (ACC) USD 4 -1,02 % -6,40 % -0,78 % 5,41 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy