Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Franklin Templeton - Templeton Global Bond Fund A(acc)EUR-H1 - 256 4 -0,45 % -6,02 % 2,58 % 4,35 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Global Bond Fund A(acc)USD - 256 4 -0,29 % 2,03 % 4,60 % 7,75 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD 4 -0,33 % -3,01 % 1,15 % 7,84 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Global Bond Fund A(Ydis)CHF-H1 4 -0,28 % -7,28 % -3,18 % 8,03 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Global Bond Fund A(Ydis)EUR 5 -0,50 % -3,05 % 0,47 % 9,09 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Global Bond Fund A(Ydis)EUR-H1 4 -0,49 % -10,61 % -4,08 % 7,03 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Global Bond Fund AX(acc)USD 4 0,57 % -0,42 % -2,62 % 8,58 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Global Bond Fund N(acc)EUR 4 -0,49 % 1,17 % 4,06 % 7,76 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Global Climate Change Fund A(acc) CZK-H1 -1,36 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Global Climate Change Fund A(acc) EUR - 1339 6 -0,98 % 18,01 % 4,02 % 17,68 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Global Climate Change Fund A(Ydis) EUR 6 -0,97 % 17,99 % 2,06 % 17,62 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Global Equity Income Fund A(acc)EUR - 2182 6 -0,82 % 16,10 % 3,69 % 18,08 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Global Equity Income Fund A(acc)USD - 2182 6 -0,55 % 16,32 % 3,69 % 19,02 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Global Fund A(acc)USD - 254 6 -0,58 % 9,53 % 4,37 % 17,43 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Global Fund A(Ydis)USD 6 -0,58 % 9,53 % 4,67 % 17,40 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Global High Yield Fund A(acc)EUR - 11614 4 -0,14 % 7,68 % 5,02 % 7,08 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Global High Yield Fund A(acc)USD - 11614 4 0,06 % 7,83 % 5,08 % 7,33 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Global Income Fund A(acc)EUR - 4243 5 -0,97 % 4,30 % 4,70 % 11,34 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Global Income Fund A(acc)EUR-H1 5 -0,95 % -3,71 % -0,86 % 12,72 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Global Income Fund A(acc)USD - 4243 5 -0,76 % 4,54 % 4,71 % 12,19 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Global Income Fund A(Qdis)EUR-H1 5 -0,84 % -6,49 % -4,39 % 12,68 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Global Income Fund A(Qdis)USD 5 -0,77 % 1,43 % 1,32 % 12,17 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Global Smaller Companies Fund A(acc)USD - 271 6 -0,70 % 20,58 % 5,82 % 20,64 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Global Smaller Companies Fund A(Ydis)USD 6 -0,69 % 20,58 % 5,87 % 20,64 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund A (ACC) H1 CHF 4 -0,32 % -3,07 % 4,20 % 6,94 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR - 4819 4 -0,60 % 1,18 % 5,27 % 8,15 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR-H1 - 4819 4 -0,59 % -6,75 % 2,89 % 5,83 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund A(acc)USD - 4819 4 -0,41 % 1,33 % 5,76 % 8,19 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund A(Ydis)CHF-H1 4 -0,36 % -9,67 % -4,62 % 10,10 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund A(Ydis)EUR 5 -0,67 % -5,56 % -0,62 % 10,44 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy