Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (dis) 3 0,24 % 0,77 % -0,55 % 7,29 % Detail
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (dis) 5 0,18 % -5,88 % -0,68 % 12,25 % Detail
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (dis) 1 -0,22 % 4,70 % 0,93 % 8,69 % Detail
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (dis) 4 0,88 % -3,84 % -2,40 % 7,97 % Detail
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF (dis) 2 -0,21 % 3,82 % 1,48 % 8,41 % Detail
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (dis) 6 -0,91 % -13,11 % 2,97 % 17,44 % Detail
Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF (dis) 6 -1,66 % -5,42 % 3,06 % 19,38 % Detail
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (dis) 6 -1,44 % -7,64 % 2,45 % 17,07 % Detail
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (dis) 6 -0,81 % -6,97 % 2,66 % 15,93 % Detail
Goldman Sachs ActiveBeta Paris-Aligned Climate U.S. Large Cap Equity ETF (dis) 6 -1,35 % -8,42 % -10,86 % 19,24 % Detail
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (dis) 6 -1,41 % -7,86 % 10,08 % 19,67 % Detail
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF (dis) 7 -3,00 % -11,44 % 6,48 % 25,01 % Detail
Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity ETF (dis) 6 -1,35 % -5,29 % -5,21 % 15,80 % Detail
Goldman Sachs Bloomberg Clean Energy Equity ETF (dis) 6 -2,55 % -8,63 % -1,60 % 20,45 % Detail
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (dis) 6 -1,92 % -10,13 % 8,69 % 21,89 % Detail
Goldman Sachs Future Consumer Equity ETF (dis) 7 -1,19 % -15,29 % -23,69 % 24,46 % Detail
Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (dis) 6 -1,67 % -3,64 % -10,94 % 22,91 % Detail
Goldman Sachs Future Planet Equity ETF (dis) 6 -2,00 % -10,14 % -10,06 % 20,53 % Detail
Goldman Sachs Future Real Estate and Infrastructure Equity ETF (dis) 6 -2,01 % -14,31 % -10,14 % 18,46 % Detail
Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (dis) 7 -0,85 % -23,64 % -26,49 % 28,58 % Detail
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (dis) 6 -1,66 % -16,97 % 11,08 % 23,67 % Detail
Goldman Sachs Innovate Equity ETF (dis) 6 -1,35 % -14,36 % -1,10 % 20,92 % Detail
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (dis) 6 -1,29 % -8,40 % 9,66 % 19,35 % Detail
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (dis) 6 -0,89 % -13,24 % 0,59 % 17,85 % Detail
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (dis) 6 -1,37 % -5,32 % 8,12 % 15,65 % Detail
Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF (dis) 6 -1,40 % -8,78 % 12,30 % 17,11 % Detail
Goldman Sachs MarketBeta US 1000 Equity ETF (dis) 6 -1,44 % Detail
Goldman Sachs Physical Gold ETF (dis) 5 2,59 % 7,40 % 13,46 % 13,98 % Detail
HANetf U.S. Global Jets UCITS ETF EUR 7 -1,76 % -12,27 % -12,53 % 31,75 % Detail
Harbor Scientific Alpha High Yield ETF (dis) 4 -0,95 % -4,75 % -3,01 % 9,26 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy