Analyzuj a porovnávaj

Investície

InvestícieNázov fondu  Riziková trieda  Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita  Rating 
First Eagle Amundi Income Builder Fund - AU 4 -1,92% -9,96% 3,12% 14,71%
BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity EUR - distribution Y 4 -1,91% -13,90% -0,19% 14,64%
BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity 4 -1,91% -10,69% 3,06% 16,33%
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 4 -1,90% -9,53% -5,70% 20,27%
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP Globálny akciový fond , o.p.f. 4 -1,88% -0,75% 2,52% 17,63%
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Finance 5 -1,86% -20,82% 0,38% 29,16%
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Strategic Finance 5 -1,86% -20,13% -1,23% 29,19%
BNP Paribas Funds India Equity USD 5 -1,85% -10,21% 6,92% 31,75%
BNP Paribas Funds India Equity USD - distribution Y 5 -1,85% -11,64% 5,67% 30,78%
BNP Paribas Funds Climate Impact 5 -1,81% 10,33% 5,61% 23,46%
BNP Paribas Funds Climate Impact EUR - distribution Y 5 -1,81% 7,64% 3,64% 22,54%
BNP Paribas Funds US Mid Cap EUR 5 -1,81% -0,77% 6,36% 25,73%
Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund 5 -1,79% -17,47% -0,34% 32,14%
BNP Paribas Funds Pacific Real Estate Securities EUR 5 -1,77% -23,91% 0,41% 24,18%
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET - A EUR (C) 5 -1,77% -3,05% 4,19% 14,61%
BNP Paribas Funds Pacific Real Estate Securities EUR - distribution Y 5 -1,77% -27,18% -2,75% 22,40%
Allianz Global Hi-Tech Growth A USD - dis 6 -1,75% 33,04% 20,51% 27,05%
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - USD acc 6 -1,75% -16,29% -4,47% 21,50%
LGT GIM Growth (USD) B 4 -1,74% -2,66% 4,65% 15,30%
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 - AT - EUR 4 -1,74% -3,08% 2,21% 10,99%
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Emerging Europe 5 -1,73% -30,00% 3,03% 32,58%
Allianz US Equity Fund A EUR - dis 5 -1,73% 4,95% 9,33% 22,88%
Allianz US Equity Fund - CT - EUR 5 -1,73% 4,38% 6,31% 22,92%
LGT GIM Balanced (USD) B 4 -1,66% -2,04% 3,99% 12,48%
LGT GIM Balanced (USD) B1 5 -1,66% -2,04% 3,35% 12,48%
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Trends 4 -1,66% 19,83% -0,74% 22,48%
BNP Paribas Funds US Small Cap EUR - distribution Y 6 -1,64% 0,96% 9,11% 27,45%
BNP Paribas Funds US Small Cap EUR 6 -1,63% 2,74% 12,65% 28,45%
Allianz US Equity Fund AT USD - acc 5 -1,60% 4,97% 10,73% 23,61%
Allianz US Equity Fund A USD - dis 6 -1,60% 4,63% 9,07% 23,63%
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy