Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - X Cap CZK (hedged i) 6 0,19 % -3,29 % 4,82 % 21,94 % Detail
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - X Cap EUR 6 0,05 % -11,91 % 2,17 % 20,31 % Detail
Goldman Sachs Global High Dividend - P Cap EUR 6 -0,53 % -3,31 % 4,95 % 14,71 % Detail
Goldman Sachs Global High Dividend - X Cap CZK (hedged i) 6 0,56 % 6,25 % 4,48 % 16,92 % Detail
Goldman Sachs Global High Yield - P Cap EUR (hedged iii) 4 -0,68 % -8,14 % 3,26 % 7,98 % Detail
Goldman Sachs Global High Yield - X Cap EUR (hedged iii) 4 -0,68 % -8,65 % 2,86 % 7,98 % Detail
Goldman Sachs Global Real Estate - P Cap EUR 6 2,10 % -24,96 % 1,64 % 20,86 % Detail
Goldman Sachs Global Real Estate - X Cap EUR 6 -0,97 % -26,87 % 1,33 % 20,86 % Detail
Goldman Sachs Global Sustainable Equity - P Cap EUR 6 0,84 % -7,79 % 3,46 % 18,75 % Detail
Goldman Sachs Global Sustainable Equity - X Cap CZK (hedged i) 6 0,75 % 0,36 % 13,75 % 20,33 % Detail
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap USD 7 2,27 % -17,62 % 3,47 % 26,95 % Detail
Goldman Sachs Health & Well-being - P Cap EUR 6 0,80 % -9,58 % 6,31 % 17,63 % Detail
Goldman Sachs Health & Well-being - X Cap EUR 6 -0,37 % -10,74 % 5,75 % 17,63 % Detail
Goldman Sachs Health & Well-being - X Cap USD 6 -0,05 % -10,36 % 6,45 % 18,50 % Detail
Goldman Sachs Health Care - P Cap EUR 6 1,77 % -3,88 % 10,32 % 15,76 % Detail
Goldman Sachs Health Care - P Cap USD 6 0,90 % -4,30 % 6,92 % 16,51 % Detail
Goldman Sachs Health Care - X Cap USD 6 -1,04 % -5,63 % 6,35 % 16,51 % Detail
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (dis) 6 0,47 % -18,88 % 10,96 % 22,70 % Detail
Goldman Sachs Information Technology - X Cap CZK (hedged i) 6 0,31 % -4,46 % 4,49 % 23,74 % Detail
Goldman Sachs Innovate Equity ETF (dis) 6 0,14 % -15,79 % -1,36 % 20,87 % Detail
Goldman Sachs International Central European Equity - P Cap CZK 6 -2,39 % -7,27 % 8,72 % 19,58 % Detail
Goldman Sachs International Central European Equity - P Cap EUR 6 0,39 % -4,86 % 4,43 % 19,98 % Detail
Goldman Sachs International Czech Bond - P Cap CZK 4 -0,09 % 3,52 % 3,39 % 8,49 % Detail
Goldman Sachs International Czech Short Term Bond - I Cap CZK 2 -0,05 % 9,11 % 2,36 % 5,52 % Detail
Goldman Sachs International Czech Short Term Bond - P Cap CZK 2 -0,05 % 8,91 % 2,24 % 5,52 % Detail
Goldman Sachs Japan Equity - P Cap JPY 6 -0,39 % -3,76 % 1,96 % 17,80 % Detail
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 6 -1,04 % 10,75 % 7,05 % 22,70 % Detail
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap JPY 6 0,24 % -3,88 % 1,45 % 17,79 % Detail
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (dis) 6 0,62 % -10,98 % 9,44 % 18,32 % Detail
Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (dis) 6 0,00 % -11,22 % 0,78 % 17,80 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy