Analyzuj a porovnávaj

Investície

InvestícieNázov fondu  Riziková trieda  Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita  Rating 
Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estt ETF 1C 5 0,00% -3,69% 7,85% 25,05%
Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 5C - EUR Hedged 3 0,00% 3,06% 2,52% 3,38%
Xtrackers MSCI Singapore ETF 1C 5 0,00% -16,91% 3,76% 26,22%
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 4C Hedged 7 0,00% 8,80% 6,74% 20,77%
Xtrackers Physical Silver EUR Hedged ETC 7 0,00% 61,60% 47,43%
Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C 4 0,00% 2,08% 5,27% 15,43%
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C 7 0,00% 12,03% 24,60% 46,89%
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy