Analyzuj a porovnávaj

Investície

Investície



Názov fondu  Riziková trieda  Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita  Rating 
NN (L) Euro High Dividend - X Cap EUR 4 -0,57% -7,62% 3,03% 25,00%
NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR 1 -0,00% -0,35% 0,14% 0,08%
NN (L) Euromix Bond - P Cap EUR 2 0,03% -0,98% 2,51% 2,05%
NN (L) European Equity - P Cap EUR 4 -0,50% -7,61% 2,78% 21,12%
NN (L) European Equity - X Cap CZK (hedged i) 5 -0,37% -13,89% 6,38% 27,96%
NN (L) European High Dividend - X Cap EUR 5 -0,57% -9,80% 2,17% 21,30%
NN (L) European Real Estate - X Cap CZK (hedged i) 5 0,80% -25,91% 0,96% 32,74%
NN (L) European Real Estate - X Cap EUR 4 0,67% -20,71% 5,55% 25,99%
NN (L) European Sustainable Equity - P Cap EUR 5 -0,22% 17,71% 8,63% 20,83%
NN (L) First Class Multi Asset - P Cap CZK (hedged i) 3 -0,26% -5,08% -0,35% 14,17%
NN (L) First Class Multi Asset - P Cap EUR 3 -0,38% 0,35% 2,76% 5,78%
NN (L) First Class Yield Opportunities - P Cap EUR 3 -0,07% -1,07% 1,36% 13,88%
NN (L) First Class Yield Opportunities - X Cap CZK (hedged i) 4 0,05% -6,55% 0,21% 21,55%
NN (L) Food & Beverages - P Cap EUR (hedged ii) 4 -0,97% 2,12% 7,23% 12,90%
NN (L) Food & Beverages - X Cap EUR 4 -1,31% -0,35% 8,04% 12,31%
NN (L) Food & Beverages - X Cap USD 4 -0,86% 0,13% 8,27% 13,88%
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR 4 -0,54% -2,37% 1,45% 6,53%
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - X Cap CZK (hedged i) 5 -1,03% 9,52% 4,39% 29,59%
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - X Cap EUR 4 -1,16% 16,46% 2,70% 23,47%
NN (L) Global High Dividend - P Cap EUR 4 -1,36% -6,78% 4,08% 20,94%
NN (L) Global High Dividend - X Cap CZK (hedged i) 5 -1,24% -12,77% 1,43% 27,15%
NN (L) Global High Yield - X Cap EUR (hedged iii) 3 0,10% 0,08% 3,66% 16,32%
NN (L) Global Real Estate - X Cap EUR 5 -1,35% -23,19% 1,57% 26,21%
NN (L) Global Sustainable Equity - P Cap EUR 4 -1,37% 28,62% 3,10% 20,66%
NN (L) Global Sustainable Equity - X Cap CZK (hedged i) 6 -1,25% 20,19% 12,41% 27,21%
NN (L) Greater China Equity - X Cap USD 4 0,41% 28,59% 5,75% 19,79%
NN (L) Health & Well-being - X Cap EUR 4 -1,29% 8,99% 6,38% 21,80%
NN (L) Health & Well-being - X Cap USD 6 -0,83% 9,50% 15,62% 23,31%
NN (L) Health Care - X Cap USD 4 -1,21% 16,04% 7,98% 16,70%
NN (L) Information Technology - X Cap CZK (hedged i) -1,46%
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy