Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF 5 -0,52 % -2,56 % 7,27 % 13,49 % Detail
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Acc) 5 -0,35 % -2,30 % 7,27 % 13,48 % Detail
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (Acc) 6 0,00 % 0,00 % 6,39 % 18,66 % Detail
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (Dist) 6 1,06 % 0,00 % 5,78 % 18,23 % Detail
iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF USD (Acc) 6 -1,27 % -14,52 % 8,88 % 22,46 % Detail
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) 6 -1,12 % -13,34 % 7,67 % 21,47 % Detail
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (USD) Acc 5 -0,53 % -5,33 % 6,09 % 12,28 % Detail
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 6 -0,06 % -5,37 % 9,87 % 13,47 % Detail
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) 6 -0,06 % -5,37 % 9,87 % 13,47 % Detail
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF EUR 6 0,25 % -14,76 % 11,37 % 17,59 % Detail
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) 6 -1,33 % -9,98 % 7,44 % 17,17 % Detail
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF EUR 6 0,00 % -7,55 % 10,40 % 15,60 % Detail
iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF USD (Acc) 6 -1,63 % -10,74 % 6,78 % 18,32 % Detail
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF 6 -0,54 % -6,30 % 6,02 % 16,93 % Detail
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) 6 -0,74 % -9,30 % 0,79 % 16,75 % Detail
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF 6 -0,07 % -7,48 % 13,04 % 16,17 % Detail
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) 6 -0,31 % -12,52 % 6,19 % 17,75 % Detail
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedgeed 6 -1,85 % -12,39 % 5,52 % 21,75 % Detail
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) 6 -0,12 % -8,75 % 8,95 % 16,04 % Detail
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF 7 -2,42 % -1,21 % 8,76 % 25,89 % Detail
iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist) 6 -1,71 % -21,86 % -3,58 % 21,52 % Detail
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (dis) 6 -0,81 % -24,86 % -5,13 % 19,09 % Detail
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (Dist) 6 0,13 % -6,67 % 0,62 % 22,05 % Detail
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (dis) 6 0,86 % -9,15 % 10,13 % 18,24 % Detail
iShares ESG Aware MSCI EM ETF (dis) 6 0,20 % -14,65 % 2,02 % 18,95 % Detail
iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR 4 -0,42 % -2,87 % 0,37 % 9,10 % Detail
iShares EURO Dividend UCITS ETF (dis) 6 -2,45 % -13,70 % -2,32 % 22,93 % Detail
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) 2 0,15 % -2,52 % 0,42 % 1,50 % Detail
iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) 3 0,70 % -6,48 % 1,47 % 5,13 % Detail
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) 4 0,50 % -10,78 % 2,30 % 7,53 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy