Analyzuj a porovnávaj

Investície

InvestícieNázov produktu  Riziková trieda  Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita  Rating  Možnosti
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund New Asia 4 -0,94% 17,38% 3,96% 22,49% Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund New Shares 5 -0,59% 23,31% 3,53% 41,18% Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund North America 4 -0,00% 8,08% 4,35% 26,99% Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Oil 5 -1,29% -21,29% -0,40% 43,59% Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Pharma 4 0,01% 4,30% 5,62% 17,40% Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Strategic Communication Services & Technology 4 -0,34% 31,98% -1,50% 25,23% Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Strategic Finance 5 -1,06% -0,27% 0,01% 36,22% Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Strategic Satellites 4 -0,12% 16,90% 3,53% 24,52% Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Technology 4 -0,03% 33,48% -6,78% 25,41% Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Trends 4 -0,19% 28,19% 0,05% 24,65% Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund US Small Caps 5 1,17% 3,19% 5,55% 37,60% Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund USA & Canada 4 -0,37% 4,97% 3,41% 27,99% Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Utilities 4 -0,26% -14,13% 3,23% 19,55% Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund World 4 -0,60% 6,05% 0,87% 24,42% Detail
KBC Asset Management NV - KBC Multi Interest Cash Euro 1 0,00% -0,69% 1,27% 0,23% Detail
KBC Asset Management NV - KBC Multi Interest Cash USD 1 0,19% -8,66% 1,63% 6,84% Detail
KBC Asset Management NV - KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 1 0,24% -3,56% 2,26% 10,77% Detail
KBC Asset Management NV - KBC Multi Interest Euro Medium 1 0,00% -0,62% 1,99% 0,63% Detail
KBC Asset Management NV - Optimum Fund CSOB Airbag Bonus EUR 1 6 2,02% -3,37% 1,58% 17,02% Detail
KBC Asset Management NV - Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 10 6 0,74% 3,22% 5,08% 21,59% Detail
KBC Asset Management NV - Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 11 7 1,13% -1,47% 2,03% 19,12% Detail
KBC Asset Management NV - Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 7 0,19% 0,19% 1,51% 20,61% Detail
KBC Asset Management NV - Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 6 0,75% -1,11% 2,42% 15,28% Detail
KBC Asset Management NV - Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 1,61% -7,81% -3,24% 18,22% Detail
KBC Asset Management NV - Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 16 0,77% Detail
KBC Asset Management NV - Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 18 1,42% Detail
KBC Asset Management NV - Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 5 5 0,10% -3,76% -0,05% 5,04% Detail
KBC Asset Management NV - Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 6 6 0,85% -9,54% -0,95% 19,59% Detail
KBC Asset Management NV - Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 2 4 1,14% -15,12% -1,57% 8,41% Detail
KBC Asset Management NV - Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 3 4 1,43% -14,15% -1,45% 9,57% Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy