Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Fidelity - Euro Short Term Bond Fund A-DIST-EUR 2 -0,12 % -1,34 % -0,49 % 1,57 % Detail
AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORATE - AE 3 -0,10 % -1,35 % 3,18 % 5,76 % Detail
Fidelity - Global Short Duration Income Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) 3 -0,20 % -1,36 % 0,41 % 4,90 % Detail
Fidelity - European High Yield Fund A-DIST-EUR 4 -0,23 % -1,36 % -0,10 % 9,66 % Detail
NN (L) Global Equity Impact Opportunities - X Cap EUR 6 0,16 % -1,38 % 2,74 % 19,28 % Detail
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A2 EUR (C) 4 -0,11 % -1,39 % 10,67 % 6,37 % Detail
Fidelity - Latin America Fund Y-ACC-USD - instit 7 0,05 % -1,39 % 1,94 % 30,55 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Emerging Markets 6 -0,73 % -1,39 % 4,07 % 17,44 % Detail
SPDR® Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF 4 -0,31 % -1,43 % 1,15 % 11,10 % Detail
BNP Paribas Funds US Small Cap EUR hedged 6 -1,40 % -1,46 % 8,89 % 26,13 % Detail
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) 4 -0,26 % -1,47 % 0,04 % 11,45 % Detail
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A EUR Hgd (C) 4 -0,09 % -1,48 % 3,27 % 7,62 % Detail
AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO FOREX - A USD (C) 4 0,36 % -1,51 % -2,48 % 5,06 % Detail
Franklin Templeton - FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND CLASS A (ACC) EUR-H1 4 0,09 % -1,51 % 1,47 % 8,00 % Detail
Fidelity - Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund A-DIST-EUR 3 -0,07 % -1,53 % 4,11 % 1,44 % Detail
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL - AU 4 0,21 % -1,53 % 5,35 % 6,95 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Flexible Alpha Bond Fund A(Qdis)EUR-H1 3 0,11 % -1,53 % -1,77 % 5,67 % Detail
Fidelity - Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund A-ACC-EUR 3 -0,07 % -1,55 % 2,49 % 1,46 % Detail
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A USD (C) 5 0,37 % -1,56 % -0,46 % 9,80 % Detail
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond EUR 3 0,03 % -1,59 % 3,32 % 4,17 % Detail
Fidelity - Euro Corporate Bond Fund Y-ACC-EUR - instit 3 -0,25 % -1,64 % 3,12 % 4,06 % Detail
Tatra Asset Management - Dlhopisový fond 2 -0,15 % -1,65 % 3,50 % 1,49 % Detail
Tatra Asset Management - Dlhopisový fond 2 -0,15 % -1,65 % 3,51 % 1,49 % Detail
Fidelity - Emerging Markets Fund Y-DIST-EUR - instit 6 0,08 % -1,65 % 6,71 % 18,61 % Detail
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond 2 -0,02 % -1,67 % 2,60 % 1,65 % Detail
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) 4 -0,11 % -1,69 % 1,43 % 4,63 % Detail
Fidelity - Global Income Fund Y-ACC-EUR (hedged) - instit 4 -0,34 % -1,69 % 2,13 % 6,74 % Detail
Fidelity - Euro Corporate Bond Fund Y-QDIST-EUR - instit 3 -0,26 % -1,71 % 1,52 % 4,06 % Detail
NN (L) First Class Yield Opportunities - P Cap EUR 4 -0,16 % -1,75 % 1,35 % 7,18 % Detail
BNP Paribas Funds Cross Asset Absolute Return [Classic RH USD, C] 4 0,83 % -1,75 % -1,14 % 8,06 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy