Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (Dist) 6 0,13 % -12,50 % 8,95 % 16,97 % Detail
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) 6 1,04 % -13,52 % 4,67 % 19,03 % Detail
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) 6 1,09 % -12,28 % 2,63 % 18,65 % Detail
iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF (dis) 6 0,98 % -14,71 % -0,66 % 17,20 % Detail
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc) 6 1,13 % -9,69 % 4,68 % 18,35 % Detail
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR acc 6 0,04 % 3,65 % -2,42 % 18,28 % Detail
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF 6 -0,14 % -4,44 % 10,38 % 19,11 % Detail
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF (dis) 6 -0,10 % -3,69 % 3,53 % 17,79 % Detail
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR acc 6 -0,06 % -0,68 % 5,69 % 17,32 % Detail
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF 6 -1,67 % 2,99 % 12,49 % 20,22 % Detail
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR 6 -0,13 % -4,93 % 3,97 % 19,00 % Detail
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Dist) 6 -0,17 % -7,87 % 1,92 % 19,05 % Detail
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF (dis) 5 0,87 % 7,31 % 1,21 % 11,74 % Detail
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF 6 0,07 % -0,10 % 7,64 % 17,03 % Detail
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Dist) 6 -0,09 % -2,78 % 8,35 % 17,29 % Detail
iShares MSCI Europe UCITS ETF (Acc) 6 -0,20 % 2,13 % 7,39 % 17,00 % Detail
iShares MSCI India Small-Cap ETF (dis) 6 -0,54 % -10,42 % 8,04 % 20,70 % Detail
iShares MSCI India UCITS ETF 6 -0,24 % -10,00 % 7,18 % 20,59 % Detail
iShares MSCI Israel ETF (dis) 6 2,02 % -24,58 % 3,27 % 20,47 % Detail
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF 6 -0,27 % 0,13 % 7,45 % 16,89 % Detail
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc) 6 -0,27 % 0,13 % 7,45 % 16,89 % Detail
iShares MSCI Japan SRI ETF 6 0,27 % -7,32 % 3,54 % 16,28 % Detail
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) 6 0,30 % -7,78 % 5,76 % 16,12 % Detail
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) USD 7 1,87 % -12,32 % 4,51 % 23,04 % Detail
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) 6 -0,43 % -11,42 % 5,54 % 17,73 % Detail
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) 6 -0,43 % -11,42 % 5,54 % 17,73 % Detail
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD 6 0,31 % -19,47 % 4,32 % 19,85 % Detail
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (dis) 6 0,81 % -14,77 % 6,19 % 18,77 % Detail
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF (dis) 5 -0,12 % -29,13 % -5,17 % 17,22 % Detail
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF EUR-H Acc 6 -0,16 % -15,00 % -8,73 % 18,73 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy