Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) 4 0,41 % -11,01 % 1,54 % 7,94 % Detail
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) 4 0,47 % -10,44 % -7,49 % 6,95 % Detail
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Acc) 4 -0,42 % -2,87 % 0,37 % 9,10 % Detail
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) 5 -0,48 % -7,35 % -0,99 % 9,64 % Detail
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF 6 -0,04 % Detail
J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ - J&T Bond Eur 3 0,12 % 1,70 % 3,95 % 5,16 % Detail
J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ - J&T Profit Eur 4 0,03 % -1,81 % -0,41 % 6,71 % Detail
J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ - J&T Select 4 0,11 % -1,66 % 1,97 % 7,10 % Detail
JPMorgan Equity Premium Income ETF (dis) 5 1,09 % -11,72 % 2,79 % 12,59 % Detail
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF EUR Acc 4 0,43 % -10,83 % -3,05 % 6,62 % Detail
KBC AM - ČSOB INVEST GARANT 1. emisia 4 0,00 % 0,00 % 0,88 % 7,50 % Detail
KBC AM - ČSOB INVEST GARANT 1. emisia 4 0,00 % 0,00 % 0,88 % 7,50 % Detail
KBC AM - ČSOB INVEST GARANT 6. emisia 3 -1,00 % 0,00 % 0,84 % 14,14 % Detail
KBC AM - ČSOB INVEST GARANT 6. emisia 3 -1,00 % 0,00 % 0,84 % 14,14 % Detail
KBC AM - ČSOB INVEST GARANT - 13. emisia - Soft komodity 6 23,89 % 0,00 % Detail
KBC AM - ČSOB INVEST GARANT - 13. emisia - Soft komodity 6 23,89 % 0,00 % Detail
KBC AM - ČSOB INVEST GARANT XXIII. - Svetoví giganti 5 0,00 % 0,00 % 1,86 % 13,60 % Detail
KBC AM - ČSOB INVEST GARANT XXIII. - Svetoví giganti 5 0,00 % 0,00 % 1,86 % 13,60 % Detail
KBC AM - ČSOB INVEST GARANT XXIV. - Česká prémia 4 -0,21 % 0,00 % 1,34 % 12,66 % Detail
KBC AM - ČSOB INVEST GARANT XXIV. - Česká prémia 4 -0,21 % 0,00 % 1,34 % 12,66 % Detail
KBC AM - ČSOB INVEST GARANT XXIX. - Svetová kvalita 4 -0,23 % 0,00 % 2,66 % 8,74 % Detail
KBC AM - ČSOB INVEST GARANT XXIX. - Svetová kvalita 4 -0,23 % 0,00 % 2,66 % 8,74 % Detail
KBC AM - ČSOB INVEST GARANT XXVII. - Svetová infraštruktúra 6 0,69 % 0,00 % 3,30 % 20,09 % Detail
KBC AM - ČSOB INVEST GARANT XXVII. - Svetová infraštruktúra 6 0,69 % 0,00 % 3,30 % 20,09 % Detail
KBC AM - ČSOB INVEST GARANT XXXII. - Ázijský rast II. 5 0,13 % 0,00 % 3,93 % 14,34 % Detail
KBC AM - ČSOB INVEST GARANT XXXII. - Ázijský rast II. 5 0,13 % 0,00 % 3,93 % 14,34 % Detail
KBC AM - ČSOB INVEST GARANT XXXIII. - Strom výnosov 3 0,19 % 0,00 % 0,53 % 3,35 % Detail
KBC AM - ČSOB INVEST GARANT XXXIII. - Strom výnosov 3 0,19 % 0,00 % 0,53 % 3,35 % Detail
KBC AM - ČSOB INVEST GARANT XXXVII. - Depozitný výber 3 -0,01 % 0,00 % 1,78 % 3,77 % Detail
KBC AM - ČSOB INVEST GARANT XXXVII. - Depozitný výber 3 -0,01 % 0,00 % 1,78 % 3,77 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy