Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
KBC AM - Global Partners ČSOB Fixovaný click USD 7 3 -0,61 % 0,70 % 2,65 % 10,09 % Detail
KBC AM - Global Partners CSOB Fixovany Click USD 8 3 0,36 % 0,14 % 1,92 % 9,84 % Detail
KBC AM - Global Partners ČSOB Globálního růstu 1 4 -3,12 % 1,67 % -1,64 % 12,74 % Detail
KBC AM - Global Partners ČSOB Svět s bonusem nápojů 1 4 -3,38 % -1,51 % -0,11 % 11,33 % Detail
KBC AM - KBC Bonds Corporates Euro 3 0,18 % -8,56 % 2,17 % 4,43 % Detail
KBC AM - KBC Bonds Emerging Europe 5 0,29 % 0,71 % 0,87 % 10,95 % Detail
KBC AM - KBC Bonds Emerging Markets 4 -0,15 % -4,88 % 6,49 % 7,88 % Detail
KBC AM - KBC Bonds High Interest 3 -0,79 % -5,18 % 2,44 % 5,16 % Detail
KBC AM - KBC Renta Canarenta 4 -0,52 % -7,38 % 3,16 % 7,46 % Detail
KBC AM - KBC Renta Czechrenta 4 0,22 % 5,59 % 3,99 % 8,45 % Detail
KBC AM - KBC Renta Dollarenta 3 -1,04 % -2,92 % 3,00 % 8,41 % Detail
KBC AM - KBC Renta Eurorenta 4 -0,99 % -9,51 % 2,56 % 5,72 % Detail
KBC AM - MAXIMAL IX. - Európska kvalita 3 1,96 % 0,00 % 2,10 % 4,12 % Detail
KBC AM - MAXIMAL IX. - Európska kvalita 3 1,96 % 0,00 % 2,10 % 4,12 % Detail
KBC AM - MAXIMAL XIII. - Úrokový klik 2 0,43 % 0,00 % 0,93 % 1,59 % Detail
KBC AM - MAXIMAL XIII. - Úrokový klik 2 0,43 % 0,00 % 0,93 % 1,59 % Detail
KBC AM - MAXIMAL XIV. - Nový potenciál 4 0,51 % 0,00 % 3,27 % 9,73 % Detail
KBC AM - MAXIMAL XIV. - Nový potenciál 4 0,51 % 0,00 % 3,27 % 9,73 % Detail
KBC AM - MAXIMAL XVIII. - Strom výnosov 2 0,58 % 0,00 % 0,35 % 1,89 % Detail
KBC AM - MAXIMAL XVIII. - Strom výnosov 2 0,58 % 0,00 % 0,35 % 1,89 % Detail
KBC AM - MAXIMAL XXXVII. - SRDCOVÁ INVESTÍCIA 6 0,68 % 0,00 % 0,43 % 15,10 % Detail
KBC AM - MAXIMAL XXXVII. - SRDCOVÁ INVESTÍCIA 6 0,68 % 0,00 % 0,43 % 15,10 % Detail
KBC AM - MAXIMAL XXXXI. - Dobrý štart 1 5 0,72 % 0,00 % 1,50 % 13,55 % Detail
KBC AM - MAXIMAL XXXXI. - Dobrý štart 1 5 0,72 % 0,00 % 1,50 % 13,55 % Detail
KBC AM - PERSPEKTIV 1 - Svetový expres 4 0,09 % 0,00 % 0,90 % 6,16 % Detail
KBC AM - PERSPEKTIV 1 - Svetový expres 4 0,09 % 0,00 % 0,90 % 6,16 % Detail
KBC AM - PERSPEKTIV 12 – Svetový výber 5 0,00 % -1,39 % 1,10 % 11,46 % Detail
KBC AM - PERSPEKTIV 12 – Svetový výber 5 0,00 % -1,39 % 1,10 % 11,46 % Detail
KBC AM - PERSPEKTIV 5 - Strieborná Ekonomika 1 5 0,36 % -0,36 % 1,58 % 10,39 % Detail
KBC AM - PERSPEKTIV 5 - Strieborná Ekonomika 1 5 0,36 % -0,36 % 1,58 % 10,39 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy