Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XVIII. - Rastúci giganti 4 -0,12 % 0,00 % 0,15 % 9,93 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XVIII. - Rastúci giganti 4 -0,12 % 0,00 % 0,15 % 9,93 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XX. - Svetový rast 4 -1,65 % 0,00 % 1,39 % 16,98 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XX. - Svetový rast 4 -1,65 % 0,00 % 1,39 % 16,98 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XXI. - Belgický výber II 4 -0,38 % 0,00 % 0,41 % 5,51 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XXI. - Belgický výber II 4 -0,38 % 0,00 % 0,41 % 5,51 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XXII. - Ázijský rast 5 0,15 % 0,00 % 1,79 % 14,03 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XXII. - Ázijský rast 5 0,15 % 0,00 % 1,79 % 14,03 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XXV. - Štart snov 5 0,32 % 0,00 % 0,12 % 10,63 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XXV. - Štart snov 5 0,32 % 0,00 % 0,12 % 10,63 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XXVI. - Rast s náskokom 4 0,20 % 0,00 % 2,90 % 5,03 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XXVI. - Rast s náskokom 4 0,20 % 0,00 % 2,90 % 5,03 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XXX. - Dolárová príležitosť 4 1,61 % 0,00 % 2,18 % 19,53 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XXX. - Dolárová príležitosť 4 1,61 % 0,00 % 2,18 % 19,53 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XXXI. - Európska šanca 4 0,43 % 0,00 % 2,05 % 4,67 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XXXI. - Európska šanca 4 0,43 % 0,00 % 2,05 % 4,67 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XXXIX. - Rast najlepších 5 -0,24 % 0,00 % 4,81 % 13,68 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XXXIX. - Rast najlepších 5 -0,24 % 0,00 % 4,81 % 13,68 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XXXVIII. - Výber z kvality 5 0,17 % 0,00 % 4,13 % 14,57 % Detail
KBC Asset Management NV - ČSOB INVEST GARANT XXXVIII. - Výber z kvality 5 0,17 % 0,00 % 4,13 % 14,57 % Detail
KBC Asset Management NV - Horizon 2030 4 0,03 % -10,15 % -0,35 % 7,84 % Detail
KBC Asset Management NV - Horizon 2035 4 0,10 % -10,45 % -0,09 % 8,60 % Detail
KBC Asset Management NV - Horizon Access Fund China 6 0,94 % -9,43 % 4,82 % 20,19 % Detail
KBC Asset Management NV - Horizon Access India Fund 6 0,23 % -10,72 % 8,27 % 18,99 % Detail
KBC Asset Management NV - Horizon CSOB Europsky Rast 1 5 -5,09 % -5,54 % 0,13 % 12,44 % Detail
KBC Asset Management NV - Horizon CSOB Financie 1 5 -5,98 % -3,58 % 0,53 % 14,13 % Detail
KBC Asset Management NV - Horizon CSOB Globálny Rast 2 5 -3,41 % -8,97 % -1,43 % 10,10 % Detail
KBC Asset Management NV - Horizon Flexible Plan 4 0,02 % -9,72 % -0,01 % 6,78 % Detail
KBC Asset Management NV - Horizon Investicna Prilezitost 4 -1,48 % -7,10 % -1,99 % 8,64 % Detail
KBC Asset Management NV - Horizon KBC ExpertEase Defensive Balanced 4 -0,01 % -7,15 % -1,31 % 5,33 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy