Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
KBC Asset Management NV - Horizon KBC ExpertEase Dynamic Balanced 4 0,22 % -10,70 % -0,35 % 8,61 % Detail
KBC Asset Management NV - Horizon Start 100 6 -1,77 % Detail
KBC Asset Management NV - Horizon Start 100 6 -1,77 % Detail
KBC Asset Management NV - Horizon USD Low 4 -0,19 % -2,79 % 2,57 % 7,64 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Eco Fund Alternative Energy Responsible Investing 6 1,77 % -6,34 % 1,12 % 23,60 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Eco Fund Climate Change Responsible Investing 6 0,93 % -5,30 % 5,72 % 18,15 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Eco Fund Impact Investing Responsible Investing 6 0,82 % -9,20 % 2,42 % 18,06 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Eco Fund Water Responsible Investing 6 0,21 % -1,96 % 6,41 % 17,15 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Asia Pacific 6 -1,36 % -10,30 % -1,34 % 13,95 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Belgium 6 1,36 % -4,18 % 3,76 % 17,47 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Buyback America 6 1,14 % -9,32 % 6,55 % 18,55 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Buyback Europe 6 1,25 % 2,41 % 4,35 % 15,97 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Communication Services 6 1,71 % -12,09 % -3,59 % 18,31 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Emerging Europe 6 -100,00 % -100,00 % -100,00 % 25,21 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Emerging Markets 6 0,50 % -12,14 % 3,17 % 16,86 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Europe 6 1,41 % -0,89 % 0,90 % 16,25 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Eurozone 6 1,62 % 3,90 % 1,07 % 19,83 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Flanders 6 1,59 % -2,65 % 6,57 % 18,17 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund High Dividend 6 0,51 % -7,55 % 6,95 % 15,18 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Latin America 7 2,71 % -8,42 % 4,04 % 32,64 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Luxury & Tourism 6 1,10 % -2,75 % 2,72 % 24,50 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Medical Technologies 6 0,56 % -11,22 % 8,64 % 18,89 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund New Asia 6 0,61 % -12,34 % 2,61 % 16,24 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund New Shares 6 0,87 % -6,68 % 3,36 % 20,79 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund North America 6 1,06 % -11,57 % 4,34 % 19,11 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Strategic Communication Services & Technology 6 1,93 % -13,62 % -1,43 % 21,78 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Strategic Satellites 6 1,01 % -5,94 % 3,84 % 16,31 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Trends 6 0,69 % -12,19 % -0,38 % 18,62 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund US Small Caps 7 1,29 % -8,94 % 5,82 % 26,45 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund USA and Canada 6 0,98 % -11,95 % 3,50 % 18,03 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy