Analyzuj a porovnávaj

Investície

InvestícieNázov fondu  Riziková trieda  Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita  Rating 
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 4 0,17% -16,26% -6,52% 16,98%
Amundi S.F. - Euro Curve 1-3year EUR 2 0,18% -1,38% 1,11% 1,89%
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year 3 0,58% 1,81% 5,19% 5,11%
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. 3 0,32% 1,55% 1,62% 7,80%
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP Euro Plus Fond, o.p.f. 1 0,11% -0,52% 1,81% 2,49%
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP Eurový dlhopisový fond, o.p.f. 2 0,11% -0,64% 2,73% 3,13%
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov, o.p.f. 5 0,60% 12,01% 3,62% 20,18%
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP Globálny akciový fond , o.p.f. 4 0,56% 0,75% 2,38% 16,69%
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP Privátny fond krátkodobých investícií, o.p.f. 1 0,01% -0,08% 0,92% 1,11%
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. 3 0,03% -1,92% 0,30% 2,48%
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP ŠIP Aktiv, o.p.f. 4 0,13% -0,45% 0,73% 11,32%
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP ŠIP Balans, o.p.f. 3 0,11% 0,35% 0,76% 8,84%
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f. 3 0,10% -0,73% 0,45% 7,67%
Berkshire Hathaway Inc. 4 0,08% -1,76% 9,17% 19,37%
BNP Paribas Energy Transition EUR 5 1,00% 9,07% 3,22% 42,03%
BNP Paribas Energy Transition EUR - distribution Y 7 1,00% 6,13% -4,76% 40,15%
BNP Paribas FLEXI I US MORTGAGE (hedged EUR) 3 -0,27% 1,17% 1,23% 2,62%
BNP Paribas FLEXI I US MORTGAGE USD 2 -0,39% 3,81% 7,17% 5,84%
BNP Paribas Funds Absolute Return Low Vol Bond [Classic RH CZK, C] 3 -0,47% -5,14% -1,68% 14,63%
BNP Paribas Funds AQUA EUR 6 -0,91% 6,72% 3,05% 23,90%
BNP Paribas Funds AQUA Hedged CZK 6 -1,43% 3,51% 6,52% 30,21%
BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Bond EUR 4 -1,11% 2,46% 4,77% 9,24%
BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Bond EUR - distribution Y 4 -1,11% -1,29% 0,55% 8,43%
BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Bond H EUR 3 -0,04% 0,26% 0,30% 8,29%
BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Bond USD 3 -0,11% 3,28% 3,87% 9,72%
BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Bond USD - distribution Y 3 -0,12% -0,62% 1,00% 8,39%
BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity EUR 4 -0,63% -0,44% 6,94% 20,51%
BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity EUR - distribution Y 4 -0,63% -3,08% 4,23% 19,22%
BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity USD 5 0,37% 0,36% 7,39% 21,11%
BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity USD - distribution Y 5 0,37% -2,39% 2,53% 19,79%
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy