Analyzuj a porovnávaj

Investície

InvestícieNázov fondu  Riziková trieda  Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita  Rating 
AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL GOLD MINES - AU 7 -1,44% 36,86% -3,34% 46,72%
AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL LUXURY AND LIFESTYLE - AE 4 -0,24% 13,75% 7,18% 20,19%
AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL LUXURY AND LIFESTYLE - AK 5 0,39% 14,13% 11,19% 20,13%
AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL LUXURY AND LIFESTYLE - AU 5 -0,77% 13,31% 10,72% 21,54%
AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL RESOURCES - AE 6 -0,80% -4,93% -0,19% 33,03%
AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL RESOURCES - AK 6 -0,16% -4,56% 1,81% 32,67%
AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL RESOURCES - AU 5 -1,32% -5,27% -0,56% 34,47%
AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA - AE 5 0,23% -5,66% 4,12% 33,05%
AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA - AU 5 0,75% -5,50% 6,53% 33,93%
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - AE 7 -1,36% -11,12% -1,71% 20,59%
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - AHE 6 -1,59% -11,18% 0,63% 20,55%
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - AJ 7 -1,23% -11,06% 4,71% 20,82%
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN VALUE - AE 5 -1,81% -5,07% 6,17% 21,82%
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN VALUE - AHK 6 -1,73% -11,40% 3,04% 26,49%
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN VALUE - AJ 5 -1,67% -5,01% 2,14% 22,35%
AMUNDI FUNDS EQUITY LATIN AMERICA - AE 6 0,72% -37,87% -6,43% 40,87%
AMUNDI FUNDS EQUITY LATIN AMERICA - AU 5 -0,43% -38,26% -1,51% 41,26%
AMUNDI FUNDS EQUITY MENA - AE 5 -0,62% -9,59% 6,29% 23,74%
AMUNDI FUNDS EQUITY MENA - AHE 5 -1,43% -6,34% 2,71% 24,59%
AMUNDI FUNDS EQUITY MENA - AU 5 -1,12% -9,76% 6,14% 25,04%
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR (C) 4 -0,07% 1,51% 3,22% 8,02%
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 USD Hgd (C) 4 0,52% -1,56% 2,94% 10,08%
AMUNDI FUNDS EURO ALPHA BOND - A CZK Hgd (C) 3 -0,19% -3,23% 0,24% 10,27%
AMUNDI FUNDS EURO ALPHA BOND - A EUR (C) 3 0,28% 2,87% 2,90% 3,16%
AMUNDI FUNDS EURO ALPHA BOND - A USD (C) 5 -0,22% 2,64% 3,17% 2,64%
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A2 EUR (C) 4 -0,08% -1,10% 1,09% 11,09%
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A2 USD (C) 5 0,45% -0,79% 0,84% 11,50%
AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A2 EUR (C) 4 -0,08% 2,19% 4,11% 5,65%
AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A2 USD (C) 5 0,43% 2,49% 4,25% 5,70%
AMUNDI FUNDS EURO MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 EUR (C) 4 -0,22% 0,14% 2,93% 9,94%
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy