Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund We Care Responsible Investing 6 0,44 % -4,67 % 5,88 % 15,75 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund We Digitize Responsible Investing 6 0,85 % -13,37 % -6,17 % 23,54 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund We Digitize Responsible Investing EUR 6 0,77 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund We Digitize Responsible Investing EUR 6 0,77 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund We Like 7 1,79 % -83,97 % -6,44 % 52,04 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund We Live Responsible Investing 5 0,92 % -0,62 % 7,25 % 12,70 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing 6 1,19 % -11,15 % 1,74 % 19,45 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund World 6 0,87 % -10,20 % 0,96 % 14,97 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Multi Interest Cash USD 1 -0,37 % 5,22 % 2,12 % 7,78 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 2 0,48 % 9,19 % 3,21 % 5,47 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL I. – Rast najlepších 5 -0,24 % 0,00 % 4,81 % 13,68 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL I. – Rast najlepších 5 -0,24 % 0,00 % 4,81 % 13,68 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL II. - Výber z kvality 2 5 0,03 % 0,00 % 3,91 % 13,40 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL II. - Výber z kvality 2 5 0,03 % 0,00 % 3,91 % 13,40 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL III. - Rast najlepších 5 0,44 % 0,00 % 4,85 % 13,07 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL III. - Rast najlepších 5 0,44 % 0,00 % 4,85 % 13,07 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL IV. - Výber z kvality 5 0,55 % 0,00 % 4,68 % 13,82 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL IV. - Výber z kvality 5 0,55 % 0,00 % 4,68 % 13,82 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL V. - Výber z kvality 5 0,32 % 0,00 % 4,07 % 13,22 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL V. - Výber z kvality 5 0,32 % 0,00 % 4,07 % 13,22 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL VI. - Výber z kvality 5 -0,06 % 0,00 % 3,31 % 12,02 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL VI. - Výber z kvality 5 -0,06 % 0,00 % 3,31 % 12,02 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL XI. - Nový potenciál 5 -0,01 % 0,00 % 2,90 % 12,01 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL XI. - Nový potenciál 5 -0,01 % 0,00 % 2,90 % 12,01 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL XXIII. - Úrokový klik 3 1,06 % 0,00 % 0,41 % 3,92 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL XXIII. - Úrokový klik 3 1,06 % 0,00 % 0,41 % 3,92 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL XXXI. - Správny štart 5 0,04 % 0,00 % 0,37 % 14,18 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL XXXI. - Správny štart 5 0,04 % 0,00 % 0,37 % 14,18 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL XXXII. - Správny štart 2 5 0,05 % 0,00 % -0,29 % 13,16 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL XXXII. - Správny štart 2 5 0,05 % 0,00 % -0,29 % 13,16 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy