Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
KBC Asset Management NV - MAXIMAL XXXIII. - Správny štart 3 4 -0,14 % 0,00 % -1,47 % 9,44 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL XXXIII. - Správny štart 3 4 -0,14 % 0,00 % -1,47 % 9,44 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL XXXIX. - INVESTIČNÝ EXPRES 2 4 0,11 % 0,00 % 1,08 % 8,38 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL XXXIX. - INVESTIČNÝ EXPRES 2 4 0,11 % 0,00 % 1,08 % 8,38 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL XXXVIII. - INVESTIČNÝ EXPRES 4 0,26 % 0,00 % 0,29 % 8,06 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL XXXVIII. - INVESTIČNÝ EXPRES 4 0,26 % 0,00 % 0,29 % 8,06 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL XXXX. - INVESTIČNÝ EXPRES 3 4 0,32 % 0,00 % 0,80 % 8,21 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL XXXX. - INVESTIČNÝ EXPRES 3 4 0,32 % 0,00 % 0,80 % 8,21 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL XXXXII. - INVESTIČNÝ EXPRES 4 4 0,03 % 0,00 % 1,70 % 6,73 % Detail
KBC Asset Management NV - MAXIMAL XXXXII. - INVESTIČNÝ EXPRES 4 4 0,03 % 0,00 % 1,70 % 6,73 % Detail
KBC Asset Management NV - Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 11 7 -3,29 % 3,71 % 2,87 % 25,08 % Detail
KBC Asset Management NV - Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 6 -1,28 % -3,94 % -0,02 % 23,18 % Detail
KBC Asset Management NV - Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 6 -1,88 % 0,37 % 1,88 % 21,13 % Detail
KBC Asset Management NV - Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 7 -0,76 % -5,31 % -2,38 % 25,84 % Detail
KBC Asset Management NV - Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný 3 0,54 % 4,95 % 3,29 % 6,47 % Detail
KBC Asset Management NV - Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný 3 0,54 % 4,95 % 3,29 % 6,47 % Detail
KBC Asset Management NV - Perspective Best In Class Leaders 90 2 5 -5,26 % -3,90 % 0,56 % 13,11 % Detail
KBC Asset Management NV - Perspective Best In Class Leaders 90 2 5 -5,26 % -3,90 % 0,56 % 13,11 % Detail
KBC Asset Management NV - Perspective Europe 90 Short Term 2 5 0,03 % 0,00 % -1,95 % 14,81 % Detail
KBC Asset Management NV - Perspective Europe 90 Short Term 2 5 0,03 % 0,00 % -1,95 % 14,81 % Detail
KBC Asset Management NV - Perspective Europe 90 Short Term 3 5 -0,38 % 0,00 % -2,13 % 13,45 % Detail
KBC Asset Management NV - Perspective Europe 90 Short Term 3 5 -0,38 % 0,00 % -2,13 % 13,45 % Detail
KBC Asset Management NV - Perspective Europe 90 Short Term 4 5 -0,07 % 0,00 % -2,12 % 13,22 % Detail
KBC Asset Management NV - Perspective Europe 90 Short Term 4 5 -0,07 % 0,00 % -2,12 % 13,22 % Detail
KBC Asset Management NV - Perspective Global 90 Long Term 2 5 -3,12 % -6,68 % -1,68 % 11,32 % Detail
KBC Asset Management NV - Perspective Global 90 Long Term 2 5 -3,12 % -6,68 % -1,68 % 11,32 % Detail
KBC Asset Management NV - Perspective Global 95 USD 1 6 -0,63 % -1,74 % 1,14 % Detail
KBC Asset Management NV - Perspective Global Stocks 90 Timing 1 5 0,04 % 0,00 % 0,37 % 14,18 % Detail
KBC Asset Management NV - Perspective Global Stocks 90 Timing 1 5 0,04 % 0,00 % 0,37 % 14,18 % Detail
KBC Asset Management NV - Perspective Global Timing USD 3 5 -3,84 % -2,29 % 0,60 % 14,04 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy