Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
KBC Asset Management NV - Perspective Global Timing USD 4 5 -3,13 % -1,61 % 0,15 % 13,09 % Detail
KBC Asset Management NV - Perspective North America 100 Timing USD 5 5 -2,65 % -7,89 % 4,71 % 14,62 % Detail
KBC Asset Management NV - Perspective North America 100 Timing USD 6 5 -1,98 % -7,72 % 4,84 % 14,28 % Detail
KBC Asset Management NV - Perspective Quality Stocks 90 Short Term 3 4 0,26 % 0,00 % 0,29 % 8,06 % Detail
KBC Asset Management NV - Perspective Quality Stocks 90 Short Term 3 4 0,26 % 0,00 % 0,29 % 8,06 % Detail
KBC Asset Management NV - Perspective Quality Stocks 90 Short Term 4 4 0,11 % 0,00 % 1,08 % 8,38 % Detail
KBC Asset Management NV - Perspective Quality Stocks 90 Short Term 4 4 0,11 % 0,00 % 1,08 % 8,38 % Detail
KBC Asset Management NV - Perspective World 90 Short Term 1 5 0,26 % 0,00 % -1,24 % 14,02 % Detail
KBC Asset Management NV - Perspective World 90 Short Term 1 5 0,26 % 0,00 % -1,24 % 14,02 % Detail
KBC Asset Management NV - Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 2 4 -0,78 % -4,26 % 1,67 % 11,03 % Detail
KBC Asset Management NV - Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 3 4 -0,55 % -3,41 % 1,28 % 10,83 % Detail
KBC Asset Management NV - Perspective World Selection 90 Short Term 6 5 0,47 % 0,00 % -2,02 % 14,30 % Detail
KBC Asset Management NV - Perspective World Selection 90 Short Term 6 5 0,47 % 0,00 % -2,02 % 14,30 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 10 - Svetový expres 4 0,21 % 0,00 % 0,70 % 6,91 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 10 - Svetový expres 4 0,21 % 0,00 % 0,70 % 6,91 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 11 - Svetový expres 4 -0,01 % 0,00 % 0,83 % 6,69 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 11 - Svetový expres 4 -0,01 % 0,00 % 0,83 % 6,69 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 13 – Otvorená príležitosť 7 0,21 % -9,00 % -1,33 % 642 043,70 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 13 – Otvorená príležitosť 7 0,21 % -9,00 % -1,33 % 642 043,70 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 14 – Otvorená príležitosť 5 0,21 % -9,00 % -1,59 % 10,67 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 14 – Otvorená príležitosť 5 0,21 % -9,00 % -1,59 % 10,67 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 15 - Otvorená príležitosť 5 0,21 % -9,00 % -1,74 % 10,87 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 15 - Otvorená príležitosť 5 0,21 % -9,00 % -1,74 % 10,87 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 16 - Svetový expres 5 0,35 % 0,00 % -1,99 % 11,63 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 16 - Svetový expres 5 0,35 % 0,00 % -1,99 % 11,63 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 17 - Svetový expres 5 0,47 % 0,00 % -2,02 % 14,30 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 17 - Svetový expres 5 0,47 % 0,00 % -2,02 % 14,30 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 18 - Svetový expres 5 0,21 % 0,00 % -2,05 % 12,93 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 18 - Svetový expres 5 0,21 % 0,00 % -2,05 % 12,93 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 19 - Svetový expres 5 0,59 % 0,00 % -2,09 % 13,50 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy