Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 19 - Svetový expres 5 0,59 % 0,00 % -2,09 % 13,50 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 2 - Svetový expres 4 0,23 % 0,00 % 1,10 % 6,69 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 2 - Svetový expres 4 0,23 % 0,00 % 1,10 % 6,69 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 20 - Otvorená príležitosť 5 0,21 % -9,00 % -1,94 % 11,16 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 20 - Otvorená príležitosť 5 0,21 % -9,00 % -1,94 % 11,16 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 21 - Svetový expres 5 0,06 % 0,00 % -2,12 % 11,75 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 21 - Svetový expres 5 0,06 % 0,00 % -2,12 % 11,75 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 22 - Svetový expres 5 0,03 % 0,00 % -1,95 % 14,81 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 22 - Svetový expres 5 0,03 % 0,00 % -1,95 % 14,81 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 23 - Otvorená príležitosť 5 0,21 % -9,00 % -1,71 % 11,18 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 23 - Otvorená príležitosť 5 0,21 % -9,00 % -1,71 % 11,18 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 24 - Svetový expres 5 -0,38 % 0,00 % -2,13 % 13,45 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 24 - Svetový expres 5 -0,38 % 0,00 % -2,13 % 13,45 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 26 - Otvorená príležitosť 5 0,21 % -9,00 % -1,75 % 11,37 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 26 - Otvorená príležitosť 5 0,21 % -9,00 % -1,75 % 11,37 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 27 - Svetový expres 5 -0,04 % 0,00 % -1,80 % 14,08 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 27 - Svetový expres 5 -0,04 % 0,00 % -1,80 % 14,08 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 28 - Svetový expres 5 0,26 % 0,00 % -1,24 % 14,02 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 28 - Svetový expres 5 0,26 % 0,00 % -1,24 % 14,02 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 29 - Otvorená príležitosť 5 0,21 % -9,00 % -1,57 % 11,48 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 29 - Otvorená príležitosť 5 0,21 % -9,00 % -1,57 % 11,48 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 30 - Najlepší výber 5 -5,26 % -3,90 % 0,56 % 13,11 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 30 - Najlepší výber 5 -5,26 % -3,90 % 0,56 % 13,11 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 31 - Otvorená príležitosť 5 0,21 % -9,00 % -1,61 % 11,65 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 31 - Otvorená príležitosť 5 0,21 % -9,00 % -1,61 % 11,65 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 32 - Svetový výber 5 -4,33 % -3,60 % 0,83 % 14,05 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 32 - Svetový výber 5 -4,33 % -3,60 % 0,83 % 14,05 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 33 - Otvorená príležitosť 5 0,21 % -9,00 % -1,94 % 12,01 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 33 - Otvorená príležitosť 5 0,21 % -9,00 % -1,94 % 12,01 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 34 - Svetový výber 5 -3,85 % -6,38 % -1,23 % 11,81 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy