Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 34 - Svetový výber 5 -3,85 % -6,38 % -1,23 % 11,81 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 35 - Otvorená príležitosť 5 0,21 % -9,00 % -1,99 % 12,12 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 35 - Otvorená príležitosť 5 0,21 % -9,00 % -1,99 % 12,12 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 36 - Svetový výber 5 -3,12 % -6,68 % -1,68 % 11,32 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 36 - Svetový výber 5 -3,12 % -6,68 % -1,68 % 11,32 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 37 - Svetový výber 5 -3,50 % -6,23 % -1,31 % 12,45 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 37 - Svetový výber 5 -3,50 % -6,23 % -1,31 % 12,45 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 38 - Otvorená príležitosť 5 0,21 % -9,00 % -2,55 % 12,65 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 38 - Otvorená príležitosť 5 0,21 % -9,00 % -2,55 % 12,65 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 39 - Svetový výber 5 -2,40 % -7,10 % -2,29 % 10,76 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 39 - Svetový výber 5 -2,40 % -7,10 % -2,29 % 10,76 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 4 - Svetový expres 4 0,67 % 0,00 % 0,79 % 6,28 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 4 - Svetový expres 4 0,67 % 0,00 % 0,79 % 6,28 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 40 - Svetový výber 5 -2,98 % -7,77 % -2,34 % 11,62 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 41 - Otvorená príležitosť 5 0,21 % -9,00 % -3,76 % 13,07 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 42 - Svetový výber 5 -3,19 % -3,99 % 4,11 % 14,38 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 42 - Svetový výber 5 -3,19 % -3,99 % 4,11 % 14,38 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 43 - Otvorená príležitosť 4 0,21 % -9,00 % -0,98 % 9,91 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 43 - Otvorená príležitosť 4 0,21 % -9,00 % -0,98 % 9,91 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 44 - Otvorená príležitosť 5 0,21 % -9,00 % -2,01 % 10,10 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 44 - Otvorená príležitosť 5 0,21 % -9,00 % -2,01 % 10,10 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 45 - Otvorená príležitosť 5 0,21 % -9,00 % -2,47 % 10,39 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 45 - Otvorená príležitosť 5 0,21 % -9,00 % -2,47 % 10,39 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 46 - Otvorená príležitosť 5 0,21 % -9,00 % -3,46 % 10,22 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 46 - Otvorená príležitosť 5 0,21 % -9,00 % -3,46 % 10,22 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 47 - Otvorená príležitosť 6 0,21 % -9,00 % -4,36 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 47 - Otvorená príležitosť 6 0,21 % -9,00 % -4,36 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 6 - Svetový expres 4 0,21 % 0,00 % 1,14 % 6,98 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 6 - Svetový expres 4 0,21 % 0,00 % 1,14 % 6,98 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 8 - Svetový expres 4 -0,00 % 0,00 % 1,00 % 7,55 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy