Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF USD Acc 6 -0,50 % -7,97 % 7,77 % 16,23 % Detail
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF Acc 7 -2,35 % -20,46 % -5,21 % 37,28 % Detail
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - D-EUR 6 1,16 % 0,00 % 2,98 % 21,22 % Detail
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc 7 2,26 % -5,18 % 1,34 % 28,78 % Detail
Lyxor MSCI EM Asia Ucits ETF 6 -1,14 % 0,00 % 5,50 % 19,84 % Detail
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc EUR 6 1,07 % -10,20 % 2,18 % 17,31 % Detail
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc USD 6 1,07 % -9,98 % 3,42 % 18,41 % Detail
Lyxor MSCI EMU (DR) UCITS ETF - D-EUR 6 -0,29 % 3,21 % 1,80 % 19,79 % Detail
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF Dist 6 -0,21 % 1,81 % 1,92 % 16,98 % Detail
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF 6 0,00 % -3,94 % 9,18 % 22,26 % Detail
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 6 -3,20 % -13,52 % 11,50 % 20,85 % Detail
Lyxor MSCI India UCITS ETF Acc EUR 6 0,00 % 0,00 % 3,16 % 25,26 % Detail
Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF EUR 7 -0,13 % -3,45 % 1,59 % 21,93 % Detail
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF - D-USD 6 -0,87 % -11,84 % -0,03 % 16,22 % Detail
Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF 6 0,42 % -8,42 % 7,21 % 13,69 % Detail
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF Acc 7 -0,59 % 66,11 % 8,42 % 40,61 % Detail
Lyxor MSCI USA UCITS ETF Acc 6 -0,92 % -10,25 % 13,19 % 16,88 % Detail
Lyxor MSCI USA UCITS ETF Dist 6 -1,23 % -11,52 % 7,51 % 16,82 % Detail
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF 6 -0,81 % -9,21 % 11,41 % 15,38 % Detail
Lyxor MSCI World Climate Change (DR) UCITS ETF - Acc 6 -0,38 % -8,16 % 13,19 % 15,38 % Detail
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - C EUR 5 -1,08 % 0,78 % 9,98 % 12,55 % Detail
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - C-EUR 5 -1,08 % 0,78 % 9,98 % 12,55 % Detail
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS ETF - C-USD 5 -0,71 % 0,00 % 9,89 % 15,64 % Detail
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF EUR 6 -1,90 % -12,04 % 8,15 % 21,71 % Detail
Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF (EUR) Acc 6 -1,08 % -3,93 % 13,42 % 14,59 % Detail
Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - C-EUR 6 -1,08 % -3,93 % 13,42 % 14,59 % Detail
Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF - C-USD 6 -0,99 % -3,61 % 13,33 % 15,93 % Detail
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - C-EUR 6 0,18 % -7,24 % 17,82 % 21,82 % Detail
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - C-USD 6 0,19 % -7,12 % 17,74 % 22,29 % Detail
Lyxor MSCI World UCITS ETF Dist 6 -0,77 % -9,37 % 4,98 % 15,42 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy