Analyzuj a porovnávaj

Investície

InvestícieNázov fondu  Riziková trieda  Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita  Rating 
Franklin Templeton - Templeton Global Bond Fund A(acc)USD - 256 3 -0,04% -8,34% 5,05% 7,53%
Franklin Templeton - Templeton Global Bond Fund AX(acc)USD 4 -0,02% -8,55% -2,52% 7,54%
Franklin Templeton - Franklin K2 Alternative Strategies Fund A(acc) CHF-H1 3 -0,46% 2,58% -1,11% 7,61%
KBC AM - Global Partners CSOB Fixovany Click USD 8 0,68% -2,21% 2,92% 7,62%
Franklin Templeton - Franklin U.S. Government Fund AX(acc)USD 2 -0,01% -2,72% 2,79% 7,64%
Franklin Templeton - Franklin U.S. Government Fund A(Acc)USD 2 -0,07% -2,63% 3,22% 7,66%
Fidelity - Flexible Bond Fund A-DIST-EUR (EUR/GBP hedged) 3 0,05% 4,18% -0,07% 7,67%
LGT Sustainable Strategy 3 Years (EUR) C 4 -0,08% 4,09% 2,63% 7,73%
LGT Sustainable Strategy 3 Years (EUR) B 3 -0,08% 3,37% 2,85% 7,73%
KBC Asset Management NV - Horizon CSOB Globálny Rast 2 4 -0,81% -4,57% -0,82% 7,75%
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 3 -0,64% -1,35% 1,00% 7,77%
KBC Asset Management NV - Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 2 3 0,76% -0,58% 3,32% 7,78%
Franklin Templeton - Templeton Global Bond Fund A(Ydis)CHF-H1 4 -0,15% -7,87% -2,72% 7,79%
Erste Asset Management GmbH - ERSTE RESERVE DOLLAR 3 -0,11% -3,31% 2,36% 7,82%
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - A2 USD (C) 3 -0,07% -4,88% -0,08% 7,84%
KBC AM - Global Partners ČSOB Fixovaný click USD 7 3 0,59% -3,90% 3,40% 7,88%
KBC Asset Management NV - Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 3 4 0,72% -0,83% 2,82% 7,89%
Franklin Templeton - Franklin European Corporate Bond Fund A(Ydis)EUR 3 0,09% -0,35% 1,25% 7,91%
Tatra Asset Management - DynamicBalanced fond 4 0,06% 2,22% 1,84% 7,93%
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f. 3 -0,23% 0,96% 0,92% 7,94%
Franklin Templeton - Franklin Diversified Balanced Fund A(Qdis)EUR 4 -0,62% 1,65% -4,16% 7,94%
Fidelity - US Dollar Bond Fund A-ACC-CZK 4 -0,52% 5,05% 10,01% 7,94%
Vanguard Total Bond Market ETF 3 -0,58% -1,28% 2,15% 7,96%
Fidelity - Euro Corporate Bond Fund A-ACC-EUR 3 0,00% 3,99% 4,25% 7,99%
Fidelity - Euro Corporate Bond Fund Y-QDIST-EUR - instit 3 0,09% 3,67% 5,86% 7,99%
Fidelity - Euro Corporate Bond Fund Y-ACC-EUR - instit 3 0,03% 4,39% 7,06% 8,01%
AMUNDI FUNDS BOND EURO AGGREGATE - AE 3 -0,12% 1,31% 2,41% 8,01%
Franklin Templeton - Templeton Global Bond (Euro) Fund A(Ydis)EUR 3 0,00% -11,14% -1,86% 8,02%
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Acc) 3 0,00% 1,47% 2,29% 8,03%
Franklin Templeton - Franklin K2 Alternative Strategies Fund A(acc)EUR-H1 3 -0,29% 0,38% 0,76% 8,03%
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy