Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Moventum Plus Aktiv Balancované portfolio Europa 5 0,33 % -7,21 % 1,25 % 8,69 % Detail
Moventum Plus Aktiv Defenzivní portfolio 4 0,38 % -8,43 % 0,41 % 6,30 % Detail
Moventum Plus Aktiv Dynamické portfolio 5 0,28 % -9,53 % 2,38 % 11,25 % Detail
Moventum Plus Aktiv Ofenzivní portfolio 6 0,07 % -11,37 % 2,83 % 15,18 % Detail
MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc 6 -0,08 % 5,80 % 5,85 % 21,48 % Detail
MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc 5 1,55 % -24,17 % -3,86 % 14,48 % Detail
MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF 2 5 1,93 % -26,45 % 2,73 % 15,19 % Detail
MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc 3 0,87 % -8,40 % -1,39 % 5,29 % Detail
MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Acc 4 1,15 % -11,19 % -1,55 % 7,26 % Detail
MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor Euro Government Inflation Linked Bond (DR) UCITS ETF - Acc 4 1,43 % -8,32 % 1,55 % 8,72 % Detail
MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc 6 -1,12 % -2,20 % 4,46 % 16,79 % Detail
MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Inc 6 -1,22 % -6,07 % -0,78 % 16,98 % Detail
Neznámý emitent - ČSOB INVEST GARANT XXVIII. - Depozitná prémia 3 0,00 % 0,00 % 1,25 % 2,39 % Detail
Neznámý emitent - ČSOB INVEST GARANT XXVIII. - Depozitná prémia 3 0,00 % 0,00 % 1,25 % 2,39 % Detail
Neznámý emitent - ČSOB INVEST GARANT XXXIV. - Depozitná prémia 2 3 0,00 % 0,00 % 1,23 % 3,11 % Detail
Neznámý emitent - ČSOB INVEST GARANT XXXIV. - Depozitná prémia 2 3 0,00 % 0,00 % 1,23 % 3,11 % Detail
Neznámý emitent - ČSOB INVEST GARANT XXXV. - Depozitná prémia 3 3 -0,09 % 0,00 % 1,26 % 3,29 % Detail
Neznámý emitent - ČSOB INVEST GARANT XXXV. - Depozitná prémia 3 3 -0,09 % 0,00 % 1,26 % 3,29 % Detail
Neznámý emitent - ČSOB INVEST GARANT XXXVI. - Depozitná prémia 4 3 -0,09 % 0,00 % 1,27 % 3,28 % Detail
Neznámý emitent - ČSOB INVEST GARANT XXXVI. - Depozitná prémia 4 3 -0,09 % 0,00 % 1,27 % 3,28 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL VII. - Depozitná prémia 5 3 0,00 % 0,00 % 1,85 % 4,97 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL VII. - Depozitná prémia 5 3 0,00 % 0,00 % 1,85 % 4,97 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL VIII. - Depozitná prémia 6 4 0,00 % 0,00 % 1,82 % 5,56 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL VIII. - Depozitná prémia 6 4 0,00 % 0,00 % 1,82 % 5,56 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL X. - Depozitná prémia 7 4 -0,08 % 0,00 % 1,67 % 6,17 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL X. - Depozitná prémia 7 4 -0,08 % 0,00 % 1,67 % 6,17 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL XII. - Depozitná prémia 8 3 0,00 % 0,00 % 1,33 % 2,68 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL XII. - Depozitná prémia 8 3 0,00 % 0,00 % 1,33 % 2,68 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL XIX. - Depozitná prémia 12 2 -0,09 % 0,00 % 1,15 % 1,92 % Detail
Neznámý emitent - MAXIMAL XIX. - Depozitná prémia 12 2 -0,09 % 0,00 % 1,15 % 1,92 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy