Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
SPDR® Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF 5 0,16 % -8,00 % -0,19 % 9,88 % Detail
SPDR® Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged 3 0,74 % -7,86 % -2,39 % 4,55 % Detail
SPDR® Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged 3 -0,18 % -4,20 % 2,32 % 8,05 % Detail
SPDR® Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Acc 3 -0,16 % -2,72 % -1,27 % 7,98 % Detail
SPDR® Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF USD unhedged 4 0,32 % -7,67 % -0,22 % 6,67 % Detail
SPDR® Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS ETF 4 -0,07 % -5,83 % 2,11 % 8,24 % Detail
SPDR® Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF 4 0,06 % -12,84 % -0,15 % 11,05 % Detail
SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF 6 -1,65 % -24,69 % 1,83 % 20,55 % Detail
SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap 7 -1,31 % -22,18 % -4,69 % 24,79 % Detail
SPDR® FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF 6 0,02 % -36,24 % -1,67 % 23,11 % Detail
SPDR® MSCI ACWI IMI UCITS ETF 6 -0,64 % -7,81 % 9,92 % 15,22 % Detail
SPDR® MSCI ACWI UCITS ETF 6 -0,55 % -7,78 % 10,03 % 16,25 % Detail
SPDR® MSCI EM Asia UCITS ETF 6 1,41 % -8,14 % 5,14 % 19,41 % Detail
SPDR® MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF 6 0,45 % -8,45 % 4,44 % 16,67 % Detail
SPDR® MSCI Emerging Markets UCITS ETF 6 1,14 % -10,21 % 3,13 % 18,23 % Detail
SPDR® MSCI EMU UCITS ETF 6 0,13 % 7,18 % 7,46 % 19,97 % Detail
SPDR® MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 6 -0,19 % -9,87 % 7,37 % 20,05 % Detail
SPDR® MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR Acc 6 -0,88 % -5,49 % 4,17 % 22,64 % Detail
SPDR® MSCI Europe UCITS ETF 6 -0,29 % 1,86 % 3,65 % 16,65 % Detail
SPDR® MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF 6 -0,16 % 0,41 % 3,71 % 16,70 % Detail
SPDR® MSCI Japan UCITS ETF 6 0,03 % -6,28 % 3,22 % 14,81 % Detail
SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF USD Acc 7 -2,44 % -9,63 % 7,20 % 28,25 % Detail
SPDR® MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 5 -1,36 % 0,91 % 6,43 % 12,62 % Detail
SPDR® MSCI World Health Care UCITS ETF 6 -1,01 % -3,60 % 9,95 % 14,60 % Detail
SPDR® MSCI World Small Cap UCITS ETF 6 -1,00 % -10,24 % 8,52 % 20,89 % Detail
SPDR® MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc 6 0,15 % -7,05 % 20,98 % 21,65 % Detail
SPDR® MSCI World UCITS ETF 6 -0,78 % -7,53 % 9,95 % 15,42 % Detail
SPDR® Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF 7 -2,23 % -13,60 % 8,38 % 25,30 % Detail
SPDR® S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF 6 -2,18 % -7,55 % 11,69 % 22,83 % Detail
SPDR® S&P 500 UCITS ETF 6 -1,00 % -9,92 % 11,92 % 17,41 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy