Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.



Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Tatra Asset Management - TAM-Raiffeisen Conservative 3 0,00 % -8,76 % -3,57 % 4,75 % Detail
Tatra Asset Management - Wealth Growth Balanced Model Fund 4 -0,00 % -7,17 % -4,08 % 7,22 % Detail
Tatra Asset Management - Wealth Growth Conservative Model Fund 3 0,15 % -6,09 % -5,08 % 4,86 % Detail
Tatra Asset Management - Wealth Growth Dynamic Model Fund 4 -0,08 % -7,94 % -4,20 % 9,64 % Detail
Tatra Asset Management - Zaistený fond 2026 6 0,00 % Detail
The Royal Mint Physical Gold ETC Securities 5 0,65 % 3,27 % 6,45 % 14,18 % Detail
Timothy Plan High Dividend Stock ETF (dis) 6 1,68 % -7,21 % 5,98 % 20,90 % Detail
Timothy Plan International ETF (dis) 6 -0,34 % -9,21 % -0,29 % 16,61 % Detail
Timothy Plan US Large Cap Core ETF (dis) 6 1,15 % -7,65 % 8,57 % 20,27 % Detail
U.S. Global Jets ETF (dis) 7 0,04 % -15,70 % -3,77 % 44,38 % Detail
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-acc 6 -0,34 % -10,10 % 11,95 % 21,46 % Detail
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis 6 -0,02 % -11,56 % 12,17 % 16,67 % Detail
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis 6 0,27 % -10,73 % 8,79 % 16,71 % Detail
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-acc 6 -0,21 % -8,48 % 9,18 % 15,40 % Detail
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis 6 -0,22 % -9,98 % 9,26 % 15,38 % Detail
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc 6 -1,24 % -14,83 % 8,95 % 19,86 % Detail
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis 6 1,97 % 0,00 % 8,28 % 20,94 % Detail
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis 6 0,04 % -10,85 % 12,24 % 16,31 % Detail
UBS (Irl) Fund Solutions plc - Bloomberg Commodity Index SF UCITS ETF (USD) A-acc 6 0,26 % -10,08 % -1,25 % 19,98 % Detail
UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (USD) A-acc 6 1,19 % -7,74 % 11,59 % 20,50 % Detail
UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (USD) A-UKdis 6 0,94 % -8,30 % 5,91 % 19,16 % Detail
UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc 6 -0,61 % -4,12 % 9,22 % 22,01 % Detail
UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI Emerging Markets SF UCITS ETF (USD) A-acc 6 0,08 % -4,14 % 3,55 % 21,44 % Detail
UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF UCITS ETF (USD) A-acc 6 0,71 % -7,15 % 14,01 % 21,77 % Detail
UBS (Irl) Fund Solutions plc - S&P 500 SF UCITS ETF (USD) A-acc 6 1,21 % -5,81 % 14,83 % 21,65 % Detail
UBS Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF 6 1,53 % -25,34 % -1,51 % 21,59 % Detail
UBS Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc 5 -0,22 % -9,89 % -1,75 % 11,73 % Detail
UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (USD) Acc 6 1,66 % -6,24 % 2,75 % Detail
UBS CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc 6 -0,06 % -10,13 % 3,56 % 17,25 % Detail
UBS ETF (CH) – Gold (EUR) hedged (EUR) A-dis 5 0,31 % -1,36 % 2,80 % 15,55 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy