Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D 2 0,32 % -3,22 % -0,35 % 1,61 % Detail
Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C 6 1,75 % -28,35 % 3,85 % 18,10 % Detail
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR 4 -0,43 % -12,66 % 2,47 % 6,55 % Detail
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D EUR 4 0,93 % -14,52 % 0,22 % 6,85 % Detail
Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C 4 0,10 % -9,11 % 3,03 % 9,24 % Detail
Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 1D 4 0,30 % -9,92 % 0,93 % 6,49 % Detail
Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 2C - USD Hedged 4 -0,68 % -3,82 % 4,08 % 11,26 % Detail
Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 5C - EUR Hedged 4 0,67 % -7,36 % 0,02 % 6,08 % Detail
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 4 0,41 % -7,82 % -0,14 % 6,94 % Detail
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged 3 0,89 % -8,02 % 1,13 % 5,40 % Detail
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged 3 0,71 % -10,80 % -0,69 % 5,36 % Detail
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C 4 0,06 % -8,30 % 1,77 % 7,90 % Detail
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged 4 0,95 % -14,45 % 2,86 % 9,81 % Detail
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged 4 0,96 % -15,34 % -0,16 % 9,33 % Detail
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C 4 0,21 % -14,71 % 3,11 % 10,26 % Detail
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1C 4 0,84 % -10,16 % 2,46 % 6,93 % Detail
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1D 4 0,77 % -14,34 % -0,01 % 7,45 % Detail
Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF 1C 4 0,74 % -8,00 % 0,26 % 9,83 % Detail
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged 5 1,05 % -9,40 % 1,62 % 12,19 % Detail
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF 1D 6 -0,06 % -10,08 % 1,60 % 14,96 % Detail
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF 3C - EUR Hedged 6 -0,24 % -0,34 % 3,29 % 16,92 % Detail
Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF 1C 7 -0,91 % -18,01 % 6,95 % 28,87 % Detail
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF 1C 6 -0,55 % -8,42 % 9,38 % 15,28 % Detail
Xtrackers MSCI Africa Top 50 Swap UCITS ETF 1C 6 1,09 % -21,53 % 0,73 % 19,66 % Detail
Xtrackers MSCI Canada UCITS ETF 1C 6 -0,82 % -15,16 % 4,53 % 16,35 % Detail
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C 7 2,20 % -5,89 % 4,19 % 27,81 % Detail
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C 7 2,20 % -5,89 % 4,19 % 27,81 % Detail
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 2C 6 0,23 % 0,00 % 7,13 % 23,70 % Detail
Xtrackers MSCI EM Asia Swap UCITS ETF 1C 6 0,19 % -3,22 % 4,15 % 19,88 % Detail
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C 6 1,29 % -11,84 % -0,83 % 19,28 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy