Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (EUR) Acc 5 -0,69 % 1,95 % 6,20 % 12,88 % Detail
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF EUR 7 -0,22 % 9,27 % 6,74 % 32,15 % Detail
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C 6 -0,69 % -3,01 % 9,93 % 14,61 % Detail
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF 1D 6 -0,70 % -10,55 % 2,44 % 16,52 % Detail
Xtrackers MSCI World Information Tech UCITS ETF 1C 6 0,28 % -5,38 % 19,48 % 21,85 % Detail
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C 6 0,28 % -5,38 % 19,48 % 21,85 % Detail
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF EUR 6 -0,41 % -7,44 % 10,45 % 19,23 % Detail
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C 5 -0,54 % -3,34 % 8,94 % 12,63 % Detail
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF EUR 5 -0,47 % -3,94 % 8,38 % 12,15 % Detail
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C 6 -0,86 % -12,32 % 11,34 % 17,79 % Detail
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C 6 -0,53 % -5,39 % 10,80 % 15,67 % Detail
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C 6 -0,42 % -6,04 % 10,02 % 15,58 % Detail
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C 6 -0,81 % -6,64 % 6,88 % 15,55 % Detail
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 2C 6 -3,98 % 0,00 % 8,16 % 18,39 % Detail
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 4C Hedged 6 -0,48 % -10,74 % 7,44 % 18,31 % Detail
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C 6 -0,78 % -6,50 % 10,05 % 15,51 % Detail
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D 6 -0,74 % -7,22 % 7,52 % 16,86 % Detail
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C 6 -1,02 % -3,33 % 7,08 % 16,18 % Detail
Xtrackers Physical Gold ETC 5 1,76 % 5,73 % 4,67 % 13,70 % Detail
Xtrackers Physical Gold ETC (EUR) 5 2,98 % 6,49 % 5,07 % 12,76 % Detail
Xtrackers Physical Gold EUR Hedged ETC 5 2,07 % -1,72 % 1,85 % 14,98 % Detail
Xtrackers Physical Platinum EUR Hedged ETC 7 -0,49 % -9,67 % -5,92 % 31,58 % Detail
Xtrackers Physical Rhodium ETC 7 -0,05 % -50,64 % 14,75 % 69,05 % Detail
Xtrackers Physical Silver ETC 7 -0,27 % 0,00 % 2,20 % 27,99 % Detail
Xtrackers Physical Silver EUR Hedged ETC 7 2,69 % -15,06 % -1,24 % 32,13 % Detail
Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C 5 -0,63 % -9,01 % 6,87 % 11,56 % Detail
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C 6 -1,97 % -12,31 % 5,21 % 25,01 % Detail
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF 1C 6 -0,79 % -7,96 % 7,52 % 20,27 % Detail
Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap USD 7 0,49 % 18,73 % -25,88 % 42,13 % Detail
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C USD 7 -1,16 % -22,64 % 20,39 % 36,43 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy