Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 2C 6 -3,98 % 0,00 % 8,16 % 18,39 % Detail
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 4C Hedged 6 -0,20 % -9,96 % 7,64 % 18,08 % Detail
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C 6 -0,79 % -7,66 % 10,07 % 15,48 % Detail
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D 6 -0,76 % -9,00 % 7,40 % 16,87 % Detail
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C 6 -1,15 % -5,31 % 7,08 % 16,20 % Detail
Xtrackers Physical Gold ETC 5 1,36 % 2,40 % 4,59 % 13,95 % Detail
Xtrackers Physical Gold ETC (EUR) 5 0,47 % 2,99 % 4,88 % 13,15 % Detail
Xtrackers Physical Gold EUR Hedged ETC 5 2,32 % -1,83 % 2,00 % 15,24 % Detail
Xtrackers Physical Platinum EUR Hedged ETC 7 0,73 % -7,80 % -5,80 % 29,75 % Detail
Xtrackers Physical Rhodium ETC 7 -3,85 % -52,59 % 14,16 % 64,27 % Detail
Xtrackers Physical Silver ETC 7 -0,27 % 0,00 % 2,18 % 27,99 % Detail
Xtrackers Physical Silver EUR Hedged ETC 7 2,08 % -13,83 % -0,90 % 31,29 % Detail
Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C 5 -0,10 % -8,67 % 6,92 % 11,45 % Detail
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C 6 -2,28 % -13,81 % 4,94 % 25,01 % Detail
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF 1C 6 -1,05 % -10,00 % 7,40 % 19,86 % Detail
Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap USD 7 -0,67 % 14,22 % -26,22 % 41,66 % Detail
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C USD 7 -1,26 % -24,62 % 20,48 % 35,85 % Detail
Xtrackers S&P 500 ESG ETF (dis) 6 -0,58 % -11,16 % 11,64 % 18,61 % Detail
Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap USD 6 -0,73 % 12,01 % -9,82 % 23,89 % Detail
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C 6 -1,08 % -8,79 % 13,28 % 16,43 % Detail
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C - EUR Hedged 6 -0,13 % -13,38 % 7,63 % 19,68 % Detail
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D - EUR Hedged 6 -0,17 % -15,33 % 6,21 % 19,71 % Detail
Xtrackers Stoxx Europe 600 Health Care Swap UCITS ETF 1C 6 0,53 % -3,53 % 7,92 % 15,78 % Detail
Xtrackers Stoxx Europe 600 Technology Swap UCITS ETF 1C 7 0,86 % -2,16 % 5,55 % 30,05 % Detail
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C 6 -0,08 % 1,33 % 9,01 % 17,15 % Detail
Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D 6 -0,09 % -9,06 % -0,62 % 22,69 % Detail
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF 4 -0,27 % -5,71 % 2,38 % 9,15 % Detail
ZKB Gold ETF AAH EUR 5 1,75 % -2,67 % 2,19 % 15,51 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy