Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF EUR 6 0,03 % -7,84 % 10,49 % 17,86 % Detail
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C 5 0,50 % 1,55 % 9,26 % 11,19 % Detail
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF EUR 5 0,53 % 0,80 % 8,61 % 10,96 % Detail
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C 6 0,12 % -1,80 % 11,79 % 16,79 % Detail
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C 6 0,29 % 6,23 % 11,66 % 14,32 % Detail
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C 6 0,22 % 5,43 % 10,75 % 14,31 % Detail
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C 6 0,34 % 4,42 % 7,34 % 13,88 % Detail
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 2C 6 -3,98 % 0,00 % 8,00 % 18,39 % Detail
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 4C Hedged 6 0,12 % 2,64 % 8,16 % 15,74 % Detail
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C 6 0,27 % 4,59 % 10,88 % 13,87 % Detail
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D 6 0,66 % 2,85 % 8,59 % 15,16 % Detail
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C 6 0,04 % 0,92 % 7,72 % 14,57 % Detail
Xtrackers Physical Gold ETC 5 0,29 % 6,23 % 4,51 % 12,86 % Detail
Xtrackers Physical Gold ETC (EUR) 5 -1,20 % 5,04 % 4,76 % 12,09 % Detail
Xtrackers Physical Gold EUR Hedged ETCOM 5 -0,29 % 2,37 % 1,76 % 13,98 % Detail
Xtrackers Physical Platinum EUR Hedged ETCOM 7 2,74 % -3,95 % -5,45 % 27,13 % Detail
Xtrackers Physical Rhodium ETCOM 7 -12,02 % -53,72 % 11,40 % 53,50 % Detail
Xtrackers Physical Silver ETC 7 -0,27 % 0,00 % 2,15 % 27,99 % Detail
Xtrackers Physical Silver EUR Hedged ETCOM 7 -0,81 % 1,58 % -0,82 % 30,09 % Detail
Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C 5 -0,04 % -0,85 % 7,06 % 9,94 % Detail
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C 6 0,14 % -3,22 % 5,58 % 21,87 % Detail
Xtrackers Russell Midcap UCITS ETF 1C 6 0,48 % 5,41 % 8,49 % 16,50 % Detail
Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap USD ETF 7 0,02 % -11,76 % -26,58 % 36,92 % Detail
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C USD 7 1,19 % 1,82 % 21,60 % 31,87 % Detail
Xtrackers S&P 500 ESG ETF (dis) 6 0,43 % 5,67 % 13,94 % 16,74 % Detail
Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap USD ETF 6 0,33 % -2,17 % -9,97 % 21,13 % Detail
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C 6 0,54 % 5,21 % 13,91 % 14,82 % Detail
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C - EUR Hedged 6 0,32 % 1,08 % 8,39 % 17,21 % Detail
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D - EUR Hedged 6 0,35 % -0,08 % 7,65 % 17,23 % Detail
Xtrackers Stoxx Europe 600 Health Care Swap UCITS ETF 1C 6 0,27 % 7,45 % 8,45 % 15,32 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy