Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
365.invest - Konzervatívny flexibilný fond 3 -0,11 % -1,40 % 1,99 % 4,92 % Detail
365.invest - Zmiešaný komfortný fond 7 0,00 % 10 182,78 % 900,05 % 7 287,02 % Detail
Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund USD 6 0,06 % -8,71 % 8,90 % 16,61 % Detail
Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund 6 0,26 % -13,69 % 8,97 % 14,81 % Detail
Aberdeen Global - Chinese Equity Fund 6 -0,13 % -7,60 % 9,07 % 25,81 % Detail
Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund 4 -0,28 % -1,90 % 4,86 % 7,87 % Detail
Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund A Acc GBP 6 0,81 % -12,81 % 5,10 % 17,16 % Detail
Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund 6 -0,24 % -15,12 % 0,71 % 15,73 % Detail
Aberdeen Global - European Equity Fund 6 -0,83 % -3,17 % 6,68 % 16,31 % Detail
Aberdeen Global - Indian Equity Fund 6 -0,30 % -14,04 % 11,93 % 18,40 % Detail
Aberdeen Global - Japanese Equity Fund 6 -0,13 % -7,02 % 6,37 % 18,17 % Detail
Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund 6 -0,31 % -2,50 % 8,74 % 17,80 % Detail
Aberdeen Global - Latin American Equity Fund 7 -1,85 % -16,58 % -0,67 % 29,40 % Detail
Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund 5 -0,01 % -10,77 % 0,45 % 12,31 % Detail
Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund 5 0,33 % -6,77 % 6,92 % 9,82 % Detail
Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund Class A (CZK) - 2 Acc 5 -0,09 % -1,72 % -0,57 % 14,74 % Detail
Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund 4 -0,12 % -4,42 % 3,83 % 8,85 % Detail
Aberdeen Global - Technology Equity Fund 6 0,05 % -20,18 % -0,75 % 23,80 % Detail
Aberdeen Global - World Equity Fund A Acc GBP 5 -0,98 % -12,69 % 4,79 % 15,63 % Detail
Aberdeen Global - World Equity Fund USD 6 -0,26 % -13,49 % 6,58 % 15,87 % Detail
Aberdeen Global - World Government Bond Fund 4 0,69 % -4,12 % 2,24 % 6,28 % Detail
Aberdeen Global - World Resources Equity Fund 6 -1,33 % -7,55 % 4,34 % 18,28 % Detail
Allianz Best Styles Emerging Markets Equity A EUR - dis 6 1,06 % -15,16 % 3,13 % 15,14 % Detail
Allianz Best Styles Emerging Markets Equity AT EUR - acc 6 1,07 % -13,05 % 3,50 % 14,92 % Detail
Allianz Best Styles Global Equity A EUR - dis 6 0,71 % -6,13 % 5,52 % 14,31 % Detail
Allianz Best Styles Global Equity AT (H-EUR) EUR - acc 6 -0,48 % -9,57 % 5,35 % 16,16 % Detail
Allianz China A-Shares A (EUR) (dis) 6 0,92 % -18,65 % 9,06 % 22,65 % Detail
Allianz China A-Shares AT (USD) acc 6 -0,25 % -19,50 % 10,15 % 23,19 % Detail
Allianz China A-Shares IT (USD) acc 6 -0,24 % -18,70 % 10,58 % 23,20 % Detail
Allianz China A-Shares WT (USD) acc 6 -0,24 % -18,41 % 11,09 % 23,20 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy