Analyzuj a porovnávaj

Investície

InvestícieNázov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Fidelity - America Fund A-DIST-USD 6 0,65% 34,07% 8,97% 20,75% Detail
Fidelity - America Fund A-Euro - DIST 6 0,36% 34,31% 8,08% 20,02% Detail
Fidelity - America Fund Y-ACC-EUR - instit 6 0,42% 35,47% 12,32% 20,00% Detail
Fidelity - America Fund Y-ACC-USD - instit 6 0,64% 35,18% 9,11% 20,78% Detail
Fidelity - America Fund Y-DIST-EUR - instit 6 0,40% 34,78% 8,40% 20,00% Detail
Fidelity - ASEAN Fund A-ACC-USD 6 0,54% 29,92% 7,32% 17,44% Detail
Fidelity - ASEAN Fund A-DIST-USD 6 0,54% 27,33% 5,57% 17,45% Detail
Fidelity - ASEAN Fund Y-ACC-USD - instit 6 0,55% 31,01% 7,16% 17,45% Detail
Fidelity - Asia Focus Fund A-DIST-EUR 6 -0,18% 41,82% 10,78% 18,21% Detail
Fidelity - Asia Focus Fund A-DIST-USD 6 0,12% 41,61% 9,09% 18,63% Detail
Fidelity - Asia Focus Fund Y-ACC-EUR - instit 6 -0,13% 43,14% 10,24% 18,22% Detail
Fidelity - Asia Focus Fund Y-ACC-USD - instit 6 0,12% 42,99% 6,93% 18,56% Detail
Fidelity - Asia Focus Fund Y-DIST-EUR - instit 6 -0,13% 41,92% 11,56% 18,28% Detail
Fidelity - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-USD 4 0,40% 11,87% 5,79% 9,16% Detail
Fidelity - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund Y-ACC-EUR - instit 4 0,18% 12,79% 4,45% 9,87% Detail
Fidelity - Asia Pacific Opportunities Fund Y-ACC-USD - instit 6 0,27% 49,88% 17,15% 18,14% Detail
Fidelity - Asian Bond Fund A-ACC-USD 4 0,70% -1,66% 6,43% 7,37% Detail
Fidelity - Asian Bond Fund Y-DIST-EUR (hedged) - instit 4 0,46% 4,13% 3,28% 7,15% Detail
Fidelity - Asian High Yield Fund A-ACC-EUR 4 0,05% 8,78% 5,72% 9,48% Detail
Fidelity - Asian High Yield Fund A-ACC-USD 4 0,32% 8,65% 5,94% 9,39% Detail
Fidelity - Asian High Yield Fund A-DIST-EUR (hedged) 4 0,19% 10,67% -2,15% 11,68% Detail
Fidelity - Asian High Yield Fund Y-ACC-EUR - instit 4 0,08% 9,25% 4,55% 9,48% Detail
Fidelity - Asian High Yield Fund Y-ACC-USD - instit 4 0,30% 9,14% 9,06% 9,40% Detail
Fidelity - Asian High Yield Fund Y-DIST-EUR (hedged) - instit 5 0,20% 10,72% -2,10% 11,94% Detail
Fidelity - Asian Smaller Companies Fund A-ACC-EUR 5 0,60% 50,02% 12,50% 16,61% Detail
Fidelity - Asian Smaller Companies Fund A-ACC-USD 6 0,83% 49,74% 12,53% 17,03% Detail
Fidelity - Asian Smaller Companies Fund A-DIST-EUR 5 0,61% 47,15% 11,74% 16,65% Detail
Fidelity - Asian Smaller Companies Fund A-DIST-USD 6 0,88% 47,07% 11,78% 17,07% Detail
Fidelity - Asian Smaller Companies Fund Y-ACC-EUR - instit 5 0,65% 51,36% 8,08% 16,62% Detail
Fidelity - Asian Smaller Companies Fund Y-DIST-EUR - instit 5 0,58% 46,96% 8,15% 16,75% Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy