Analyzuj a porovnávaj

Investície

InvestícieNázov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Fidelity - Global Dividend Fund A-ACC-USD 6 -0,29% 20,91% 43,77% 17,23% Detail
Fidelity - Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-EUR - DIST 5 -0,44% 17,00% 7,99% 16,09% Detail
Fidelity - Global Dividend Fund Y-ACC-EUR (hedged) - instit 5 -0,31% 25,80% 10,91% 16,49% Detail
Fidelity - Global Dividend Fund Y-ACC-USD - instit 6 -0,27% 21,98% 12,09% 17,28% Detail
Fidelity - Global Dividend Fund Y-DIST-EUR - instit 6 -0,41% 19,59% 10,32% 18,30% Detail
Fidelity - Global Dividend Fund Y-QINC(G)-USD - instit 6 -0,26% 18,58% 5,55% 17,19% Detail
Fidelity - Global Equity Income Fund A-ACC-USD 6 -0,18% 20,55% 9,63% 16,90% Detail
Fidelity - Global Financial Services Fund A-DIST-EUR 6 -0,41% 45,44% 3,90% 23,71% Detail
Fidelity - Global Financial Services Fund Y-ACC-EUR - instit 6 -0,41% 47,07% 7,90% 23,68% Detail
Fidelity - Global Financial Services Fund Y-ACC-USD - instit 7 -0,27% 47,42% 8,24% 24,47% Detail
Fidelity - Global Focus Fund A-ACC-EUR (hedged) 6 0,64% 51,27% 13,95% 18,77% Detail
Fidelity - Global Focus Fund A-ACC-USD 6 0,51% 44,90% 15,06% 18,84% Detail
Fidelity - Global Focus Fund A-DIST-EUR 6 0,38% 44,48% 8,79% 17,98% Detail
Fidelity - Global Focus Fund A-DIST-USD 6 0,55% 44,94% 9,58% 18,81% Detail
Fidelity - Global Focus Fund Y-ACC-EUR (hedged) - instit 6 0,56% 52,40% 14,81% 18,76% Detail
Fidelity - Global Focus Fund Y-ACC-USD - instit 6 0,54% 46,18% 11,62% 18,84% Detail
Fidelity - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 6 0,33% 15,26% 9,32% 18,10% Detail
Fidelity - Global Health Care Fund A-ACC-USD 6 0,47% 15,66% 12,67% 18,79% Detail
Fidelity - Global Health Care Fund A-DIST-EUR 6 0,32% 15,26% 5,22% 18,10% Detail
Fidelity - Global Health Care Fund Y-ACC-EUR - instit 6 0,32% 16,21% 12,70% 18,10% Detail
Fidelity - Global High Yield Focus Fund A-ACC-USD 4 -0,24% 8,21% 6,56% 9,44% Detail
Fidelity - Global High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) 4 -0,15% 20,38% 3,82% 15,05% Detail
Fidelity - Global High Yield Fund A-EUR (hedged) 4 -0,20% 11,71% 0,11% 10,88% Detail
Fidelity - Global High Yield Fund Y-ACC-USD - instit 4 -0,20% 8,83% 2,57% 9,47% Detail
Fidelity - Global Hybrids Bond Fund Y-ACC-EUR (hedged) - instit 4 -0,09% 14,13% 5,44% 10,52% Detail
Fidelity - Global Hybrids Bond Fund Y-ACC-EUR - instit 4 -0,21% 11,02% 5,55% 9,61% Detail
Fidelity - Global Hybrids Bond Fund Y-ACC-USD (hedged) - instit 4 -0,21% 6,25% 6,42% 9,50% Detail
Fidelity - Global Hybrids Bond Fund Y-DIST-EUR (hedged) - instit 4 -0,09% 10,05% 2,17% 11,20% Detail
Fidelity - Global Hybrids Bond Fund Y-DIST-EUR - instit 4 -0,21% 7,26% 2,04% 10,53% Detail
Fidelity - Global Hybrids Bond Fund Y-DIST-USD - instit 5 -0,06% 7,87% 2,15% 11,24% Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy