Analyzuj a porovnávaj

Investície

InvestícieNázov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Tatra Asset Management - Americký akciový fond 6 -0,17% 34,49% 2,92% 19,33% Detail
Tatra Asset Management - Balanced fond 3 -0,08% 7,41% 2,03% 4,54% Detail
Tatra Asset Management - Dlhopisový fond 2 -0,01% 1,03% 3,68% 1,53% Detail
Tatra Asset Management - Dlhopisový fond 2 -0,01% 1,03% 3,67% 1,53% Detail
Tatra Asset Management - Dynamic Balanced fond 4 -0,11% 12,71% 3,01% 7,12% Detail
Tatra Asset Management - Dynamický dlhopisový fond 3 -0,03% 1,63% -0,94% 3,39% Detail
Tatra Asset Management - Globálny akciový fond 6 -0,00% 32,55% 8,57% 24,19% Detail
Tatra Asset Management - Konzervatívny PLUS fond -0,00% Detail
Tatra Asset Management - MA Fund -0,14% Detail
Tatra Asset Management - Premium Harmonic 3 -0,08% 9,81% 0,87% 5,26% Detail
Tatra Asset Management - Premium Strategic 4 -0,14% 19,19% 1,29% 9,45% Detail
Tatra Asset Management - Private Growth 3 -0,08% 10,19% 1,06% 5,28% Detail
Tatra Asset Management - Private Growth 1 4 -0,14% 20,62% 4,29% 9,14% Detail
Tatra Asset Management - Private Growth 2 5 -0,19% 28,86% 6,46% 13,41% Detail
Tatra Asset Management - Q Fund 6 -0,19% 29,93% 0,66% 17,97% Detail
Tatra Asset Management - Raiffeisen Conservative 0,08% Detail
Tatra Asset Management - Raiffeisen Eastern Europe Bonds 4 -0,22% -2,20% -3,05% 7,62% Detail
Tatra Asset Management - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 4 -0,04% 8,01% -2,91% 9,57% Detail
Tatra Asset Management - Raiffeisen Ertrag 4 0,18% 16,50% 4,81% 9,50% Detail
Tatra Asset Management - Raiffeisen European High Yield Fund 4 0,01% 10,77% 0,17% 9,77% Detail
Tatra Asset Management - Raiffeisen Sicherheit 4 0,08% 7,18% 2,60% 5,01% Detail
Tatra Asset Management - Raiffeisen Wachstum 5 0,25% 24,54% 6,36% 13,97% Detail
Tatra Asset Management - Realitný fond 2 0,02% 0,94% -0,14% 1,60% Detail
Tatra Asset Management - Smart fond 3 -0,10% 6,08% 1,08% 4,62% Detail
The Royal Mint Physical Gold ETC Securities 6 0,80% -7,76% -2,77% 17,81% Detail
Timothy Plan High Dividend Stock ETF 7 -0,53% 30,31% 5,48% 27,59% Detail
Timothy Plan International ETF 7 0,41% 26,92% 5,13% 23,91% Detail
Timothy Plan US Large Cap Core ETF 7 -0,19% 38,48% 13,55% 25,50% Detail
U.S. Global Jets ETF 7 -0,01% 64,68% 0,72% 45,99% Detail
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-acc 6 0,25% 38,57% 16,03% 20,37% Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy