Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Tatra Asset Management - Zaistený fond 2026 Detail
Allianz Enhanced Short Term - AT - EUR - acc 1 0,05 % -0,62 % 0,39 % 0,43 % Detail
BNP Paribas Funds Euro Money Market 1 0,01 % 0,54 % 2,28 % 0,12 % Detail
BNP Paribas Funds USD Money Market 1 -0,87 % 4,14 % 2,83 % 8,07 % Detail
Franklin Templeton - Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A(acc)USD - 307 1 -0,88 % 3,63 % 1,41 % 8,18 % Detail
Goldman Sachs Euro Liquidity - P Cap EUR 1 0,02 % 0,62 % 0,10 % 0,13 % Detail
Fidelity - Euro Cash Fund Y-ACC-EUR - instit 1 0,01 % 0,40 % 0,03 % 0,12 % Detail
Fidelity - Euro Cash Fund A-ACC-EUR 1 0,01 % 0,30 % 0,24 % 0,12 % Detail
Fidelity - Euro Cash Fund A-EUR (dis) 1 0,01 % 0,30 % -2,68 % 0,12 % Detail
Fidelity - US Dollar Cash Fund Y-ACC-USD - instit 1 0,34 % 4,25 % 3,21 % 8,17 % Detail
Fidelity - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD 1 0,33 % 4,14 % 1,87 % 8,17 % Detail
Eurizon Capital S.A. - Rezervný fond 1 -0,02 % -0,20 % 0,66 % 0,34 % Detail
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost - ČSOB Privátny o.p.f. 1 0,02 % -0,48 % 0,85 % 0,40 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Multi Interest Cash USD 1 -0,50 % 4,73 % 2,10 % 7,78 % Detail
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF Acc 1 0,00 % 0,53 % 0,22 % 0,13 % Detail
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Acc) 1 0,35 % 3,89 % 2,37 % 8,11 % Detail
Lyxor Smart Overnight Return Acc 1 0,01 % 0,78 % -0,18 % 0,17 % Detail
AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 USD (C) 1 0,33 % 4,50 % 2,57 % 8,14 % Detail
Xtrackers II EUR Cash Swap UCITS ETF 1 0,02 % 0,62 % 0,29 % 0,22 % Detail
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF 1 0,00 % 0,00 % 0,08 % 0,00 % Detail
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (dis) 1 0,36 % 1,84 % 0,63 % 8,18 % Detail
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF 1 0,35 % 3,89 % 2,37 % 8,11 % Detail
Lyxor Smart Overnight Return USD 1 -0,86 % 4,15 % 1,54 % 8,19 % Detail
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1 0,00 % 0,00 % 0,52 % 0,00 % Detail
BNP Paribas Funds US SHORT DURATION BOND USD 2 -0,76 % 1,85 % 4,30 % 7,60 % Detail
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M EUR 2 0,07 % -1,32 % 0,45 % 1,35 % Detail
BNP Paribas Funds US SHORT DURATION BOND (Hedged EUR) 2 0,12 % -1,75 % 1,20 % 1,82 % Detail
Goldman Sachs International Czech Short Term Bond - P Cap CZK 2 -0,05 % 8,91 % 2,24 % 5,52 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Euro Short Duration Bond Fund A(acc)EUR 2 0,00 % -1,87 % -0,06 % 1,29 % Detail
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) 2 0,15 % -2,52 % 0,42 % 1,50 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy