Analyzuj a porovnávaj

Investície

InvestícieNázov fondu  Riziková trieda  Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita  Rating 
BNP Paribas FLEXI I ABS EUROPE AAA - EUR 2 0,02% -0,94% -0,29% 3,95%
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Acc) 3 0,00% -0,24% 1,96% 8,03%
iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) 3 0,00% 2,03% 2,52% 3,64%
Amundi S.F. - European Equity Optimal Volatility EUR 3 0,41% -6,76% -5,25% 2,87%
BNP Paribas FLEXI I ABS EUROPE IG - EUR 3 0,08% -1,37% -0,06% 8,32%
AMUNDI FUNDS EURO ALPHA BOND - A CZK Hgd (C) 3 0,04% 2,73% 1,66% 10,10%
AMUNDI FUNDS EURO ALPHA BOND - A EUR (C) 3 -0,08% 2,40% 2,02% 2,98%
AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO FOREX - A EUR (C) 3 0,10% -4,83% -3,66% 2,89%
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY - A EUR (C) 3 0,13% -6,71% -4,79% 4,27%
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - A2 USD (C) 3 -0,05% -5,27% -3,42% 7,94%
BNP PARIBAS ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORTUNITIES - EUR 3 -0,04% -8,15% 5,04%
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP Global Renta, o.p.f. 3 0,07% 0,99% 2,12% 6,91%
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 acc 4 -0,37% -0,73% 1,44% 6,76%
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 dis 4 -0,38% -1,07% 1,30% 6,78%
Amundi S.F. - European Equity Optimal Volatility USD 4 0,15% -6,45% -4,93% 3,29%
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A2 EUR (C) 4 -0,03% -2,44% 0,77% 11,07%
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - A EUR (C) 4 -0,31% 2,77% 3,00% 7,91%
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - A CZK Hgd (C) 4 -0,30% 2,82% 2,68% 15,56%
AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH - A EUR (C) 4 -0,50% 7,61% 7,45% 8,46%
AMUNDI FUNDS EURO MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 EUR (C) 4 -0,22% 2,85% 3,34% 9,84%
AMUNDI FUNDS EURO MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 EUR QTI (D) 4 -0,21% -0,23% 0,00% 9,42%
AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND - A2 EUR (C) 4 0,06% -0,86% 3,08% 5,62%
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 USD Hgd (C) 4 -0,17% -4,63% 0,88% 9,93%
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR (C) 4 0,03% -1,10% 2,32% 8,01%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A2 EUR (C) 4 -0,14% -3,80% 1,40% 10,05%
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A2 USD (C) 4 -0,54% -3,09% 1,82% 11,09%
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 CZK Hgd (C) 4 -0,14% 2,51% 2,57% 18,19%
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 CZK Hgd QTI (D) 4 -0,13% -1,92% -2,15% 17,53%
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 EUR Hgd (C) 4 -0,12% 2,63% 3,05% 10,78%
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 EUR Hgd QTI (D) 4 -0,10% -1,85% -1,76% 10,29%
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy