Analyzuj a porovnávaj

Investície

InvestícieNázov fondu  Riziková trieda  Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita  Rating 
Fidelity - Asian High Yield Fund Y-DIST-EUR (hedged) - instit
BNP Paribas Funds US Short Duration Bond [Classic EUR, C] 0,20%
Allianz Thematica AT (H2-CZK) - acc -1,32%
NN (L) Information Technology - X Cap CZK (hedged i) -0,65%
BNP PARIBAS FLEXI I ABS OPPORTUNITIES - Classic H CZK 0,13%
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF -0,41%
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF -0,41%
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF -0,41%
BNP PARIBAS FLEXI I FLEXIBLE CONVERTIBLE BOND - Classic H EUR 0,07%
Timothy Plan International ETF -0,41%
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc 0,00%
Tatra Asset Management - Globálny akciový fond 0,90%
Allianz China A-Shares WT (USD) acc -0,02%
Allianz China A-Shares AT (USD) acc 0,02%
Franklin Templeton - Franklin Innovation Fund A (acc) USD -0,57%
Franklin Templeton - Franklin Innovation Fund A (acc) CZK-H1 -0,75%
Allianz China A-Shares A (EUR) dis 0,15%
Allianz China A-Shares IT (USD) acc -0,03%
Franklin Templeton - Franklin Innovation Fund A (Ydis) EUR -1,36%
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP ERSTE Realitná Renta, o.p.f. -0,00%
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR 0,00%
USB HFRX Global Hedge Fund Index SF UCITS ETF (EUR) A-acc 0,00%
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF 0,00%
Xtrackers Physical Platinum EUR Hedged ETC 0,00%
KBC Asset Management NV - Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 16 -1,08%
BNP Paribas FLEXI I BOND NORDIC INVESTMENT GRADE - EUR (acc)
BNP Paribas FLEXI I BOND NORDIC INVESTMENT GRADE - EUR (dis)
BNP Paribas FLEXI I BOND NORDIC INVESTMENT GRADE - EUR (dis) Hedged
KBC Asset Management NV - Perspective Global Timing USD 3 -1,22%
Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF -15,99%
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy