Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
CPR Invest - Food For Generations - A USD - ACC 1,24% Detail
BNP Paribas FLEXI I BOND NORDIC INVESTMENT GRADE - EUR (dis) Hedged Detail
BNP Paribas FLEXI I BOND NORDIC INVESTMENT GRADE - EUR (dis) Detail
BNP Paribas FLEXI I BOND NORDIC INVESTMENT GRADE - EUR (acc) Detail
Tatra Asset Management - TAM-Raiffeisen Conservative 0,01% Detail
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF -0,86% Detail
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M Classic-CAP EUR 0,09% Detail
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M Classic RH CZK-CAP 0,59% Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 1,02% Detail
iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (dis) -1,28% Detail
SPAC and New Issue ETF (dis) -0,41% Detail
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF – USD Acc -1,23% Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE EQUITY RESEARCH 1,16% Detail
BNP PARIBAS FLEXI I FOSSIL FUEL FREE NORDIC HIGH YIELD [Classic, acc] EUR 0,26% Detail
Tatra Asset Management - MA Fund 0,22% Detail
Allianz Global Food Security - AT - USD acc -0,27% Detail
Allianz Global Food Security - P - GBP (dis) 0,10% Detail
Allianz Global Food Security - A - EUR (dis) 0,11% Detail
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP Fond zodpovedného investovania, o.p.f. 0,27% Detail
Tatra Asset Management - Konzervatívny PLUS fond 3 0,02% Detail
ARK Space Exploration & Innovation ETF (dis) -0,98% Detail
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) -0,32% Detail
365.invest - EKO fond 1,05% Detail
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO MULTI-FACTOR CORPORATE BOND, Privilege H CZK Cap 0,41% Detail
KBC Asset Management NV - Perspective Global 95 USD 1 -1,07% Detail
BNP PARIBAS FLEXI I FOSSIL FUEL FREE NORDIC HIGH YIELD - EUR Hedged Privilege acc -0,09% Detail
BNP PARIBAS FLEXI I FOSSIL FUEL FREE NORDIC HIGH YIELD - EUR Hedged acc -0,07% Detail
Franklin Templeton - Templeton Global Climate Change Fund A(acc) CZK-H1 -1,15% Detail
Tatra Asset Management - Wealth Growth Conservative Model Fund -0,08% Detail
Tatra Asset Management - Wealth Growth Balanced Model Fund 0,11% Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy