Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Erste Asset Management GmbH - ERSTE STOCK BIOTEC 6 0,38 % Detail
Eurizon Capital S.A. - Stredoeurópske Aktívne Portfólio 6 0,09 % Detail
Eurizon Capital S.A. - MIX 15 6 0,24 % Detail
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB ETF 6 -0,42 % Detail
Goldman Sachs MarketBeta US 1000 Equity ETF (dis) 6 0,38 % Detail
Global X SuperDividend UCITS ETF (dis) 6 -0,65 % -27,17 % Detail
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP Fond reálnych aktív, o.p.f. 6 -0,43 % Detail
Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity ETF (dis) 6 0,58 % Detail
Goldman Sachs Bloomberg Clean Energy Equity ETF (dis) 6 0,54 % 3,41 % 20,84 % Detail
WisdomTree Physical Palladium EUR 6 1,15 % Detail
Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF (dis) 6 1,06 % Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE STOCK TECHNO 6 -0,96 % Detail
KBC Asset Management NV - Horizon Start 100 6 -0,58 % Detail
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF 6 -0,04 % Detail
Barclays Quantic Global E NR ETF 6 -1,47 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund We Digitize Responsible Investing EUR 6 2,98 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund We Digitize Responsible Investing EUR 6 2,98 % Detail
BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Med Tech ETF 6 -0,54 % Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE BOND COMBIRENT 6 -0,90 % Detail
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP ESG fond dividendových akcií, o.p.f. 6 0,00 % Detail
Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (dis) 6 -0,33 % -14,67 % Detail
KBC Asset Management NV - Horizon Start 100 6 -0,58 % Detail
BNP Paribas FLEXI I BOND NORDIC INVESTMENT GRADE - EUR (dis) Hedged 6 Detail
BNP Paribas FLEXI I BOND NORDIC INVESTMENT GRADE - EUR (dis) 6 Detail
BNP Paribas FLEXI I BOND NORDIC INVESTMENT GRADE - EUR (acc) 6 Detail
iShares Global Clean Energy UCITS ETF (acc) USD 6 -0,53 % 10,34 % Detail
Allianz Global Equity Unconstrained - AT (EUR) 6 0,08 % -0,21 % Detail
Global X Wind Energy UCITS ETF EUR 6 -0,25 % -5,79 % 21,48 % Detail
VanEck Vectors™ Global Equal Weight UCITS ETF 7 Detail
BNP PARIBAS EURO FLEXIBLE BOND - EUR acc 6 0,56 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy