Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Fidelity - Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund A-ACC-EUR 3 0,00% -1,47% 2,56% 1,66% Detail
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP Eurový dlhopisový fond, o.p.f. 2 -0,11% -1,46% 2,47% 1,43% Detail
Fidelity - Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund A-DIST-EUR 3 -0,02% -1,45% 4,19% 1,63% Detail
Franklin Templeton - Templeton China Fund A(acc)USD 6 -0,30% -1,41% 5,14% 22,06% Detail
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) 4 0,23% -1,38% 1,52% 4,58% Detail
Franklin Templeton - Templeton China Fund A(Ydis)GBP 6 0,22% -1,37% 8,26% 22,19% Detail
Lyxor Core FTSE Actuaries UK Gilts (DR) UCITS ETF - Dist-GBP 4 0,31% -1,37% -0,50% 9,20% Detail
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (dis) 3 0,45% -1,32% 0,76% 7,33% Detail
Fidelity - US Dollar Bond Fund Y-ACC-EUR (hedged) - instit 3 0,18% -1,30% 3,61% 5,05% Detail
Fidelity - Flexible Bond Fund A-DIST-EUR (EUR/GBP hedged) 3 0,01% -1,28% -0,36% 5,07% Detail
BNP Paribas Funds China Equity EUR - distribution Y 6 -0,01% -1,26% 5,47% 20,69% Detail
BNP Paribas Funds Brazil Equity USD 7 -3,74% -1,26% -0,50% 34,49% Detail
Fidelity - Global Income Fund A-QINC(G)-EUR (hedged) 4 0,04% -1,24% -1,95% 6,96% Detail
Franklin Templeton - Templeton Global Bond Fund A(acc)EUR - 256 4 -0,25% -1,21% 4,63% 7,86% Detail
Franklin Templeton - Templeton Asian Bond Fund A(acc)USD - 4344 3 -0,37% -1,20% 3,71% 6,97% Detail
KBC AM - Global Partners CSOB Duo Bonus 3 7 0,09% -1,20% -7,63% 4,27% Detail
iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) 3 -0,15% -1,19% 2,50% 2,21% Detail
Fidelity - Euro Short Term Bond Fund A-ACC-EUR 2 -0,08% -1,12% 1,52% 1,43% Detail
Fidelity - Euro Short Term Bond Fund A-DIST-EUR 2 -0,08% -1,12% -0,49% 1,64% Detail
Tatra Asset Management - Dynamický dlhopisový fond 3 -0,03% -1,11% -1,00% 2,85% Detail
Amundi S.F. - Euro Curve 1-3year EUR 2 -0,02% -1,08% 0,98% 1,15% Detail
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1C 3 0,01% -1,07% 4,32% 5,16% Detail
BNP Paribas FLEXI I US MORTGAGE USD 3 -0,52% -1,06% 6,03% 6,86% Detail
KBC AM - KBC Renta Czechrenta 3 0,47% -1,05% 3,83% 7,27% Detail
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond 2 -0,11% -1,04% 2,65% 1,56% Detail
KBC AM - KBC Renta Short EUR 2 0,03% -1,03% 1,67% 0,62% Detail
Fidelity - Euro Cash Fund A-ACC-EUR 1 -0,00% -1,02% 0,27% 0,03% Detail
Fidelity - Euro Cash Fund A-EUR (dis) 1 -0,00% -1,02% -2,83% 0,04% Detail
BNP Paribas Funds Brazil Equity EUR 7 -3,53% -1,01% -0,52% 33,87% Detail
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) 3 0,29% -1,00% -3,60% 6,45% Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy