Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Fidelity - Sustainable Reduced Carbon Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) 4 0,18% -0,71% 2,54% 7,32% Detail
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C 2 -0,02% -0,70% 1,58% 0,86% Detail
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY - A HUF Hgd (C) 3 -0,53% -0,69% -4,94% 8,44% Detail
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF Acc 1 -0,00% -0,68% 0,23% 0,05% Detail
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) 2 -0,02% -0,66% 0,78% 0,76% Detail
Aberdeen Global - World Government Bond Fund 3 0,16% -0,66% 3,27% 5,13% Detail
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF 3 0,02% -0,65% 0,74% 4,72% Detail
NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR 1 -0,00% -0,62% 0,09% 0,04% Detail
Franklin Templeton - Franklin U.S. Government Fund A(Acc)USD 2 -0,37% -0,60% 2,78% 6,86% Detail
BNP Paribas Funds Euro Money Market 1 -0,00% -0,59% 2,38% 0,02% Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE BOND USA CORPORATE 4 -0,25% -0,59% 3,05% 8,54% Detail
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost - ČSOB Privátny o.p.f. 1 -0,01% -0,59% 1,00% 0,37% Detail
iShares Core UK Gilts UCITS ETF (dis) 4 0,64% -0,58% 0,50% 9,73% Detail
Fidelity - International Bond Fund A-DIST-USD 4 0,33% -0,57% 0,82% 5,37% Detail
Franklin Templeton - Templeton Asian Bond Fund A(acc)EUR - 4344 4 0,06% -0,55% 3,74% 7,16% Detail
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP Erste Private Banking Conservative, o.p.f. 4 0,12% -0,55% -0,70% 6,38% Detail
Tatra Asset Management - Dlhopisový fond 2 -0,06% -0,55% 3,58% 1,49% Detail
Tatra Asset Management - Dlhopisový fond 2 -0,06% -0,55% 3,56% 1,49% Detail
Fidelity - Euro Corporate Bond Fund Y-QDIST-EUR - instit 3 0,00% -0,52% 1,60% 4,07% Detail
Franklin Templeton - Franklin Global Aggregate Bond Fund N(acc)EUR 4 0,00% -0,47% 2,23% 5,54% Detail
BNP Paribas Funds Emerging Bond AUD hedged - distribution Y 5 0,11% -0,47% -5,91% 17,85% Detail
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL - AU 4 -0,16% -0,46% 5,44% 6,96% Detail
Lyxor Smart Overnight Return Acc 1 0,00% -0,46% -0,31% 0,09% Detail
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) 5 0,49% -0,44% 0,62% 12,45% Detail
AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO FOREX - A USD (C) 4 -0,38% -0,42% -2,48% 5,05% Detail
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities EUR 4 -0,10% -0,41% -12,03% 5,56% Detail
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities EUR - distribution Y 4 -0,10% -0,41% -14,26% 5,64% Detail
Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund A(acc)USD - 4819 4 -0,97% -0,40% 5,79% 8,17% Detail
Allianz Enhanced Short Term - AT - EUR - acc 1 -0,01% -0,40% 0,51% 0,34% Detail
BNP Paribas Funds Emerging Bond USD - distribution Y 5 -0,44% -0,39% -2,37% 12,29% Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy