Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
SPDR® Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged 3 -0,15 % -10,66 % -2,53 % 4,87 % Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Strategic Communication Services & Technology 6 2,75 % -10,65 % -1,37 % 22,90 % Detail
HSBC MSCI China UCITS ETF 6 -1,98 % -10,61 % 2,55 % 27,87 % Detail
Fidelity - Euro Corporate Bond Fund A-ACC-EUR 4 -0,54 % -10,59 % 1,97 % 6,65 % Detail
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond USD - distribution Y 5 -0,21 % -10,59 % -8,22 % 12,96 % Detail
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C - EUR Hedged 6 -1,48 % -10,58 % 8,26 % 22,87 % Detail
iShares Self-Driving EV and Tech ETF (Dist) 7 -0,17 % -10,58 % 14,71 % 28,99 % Detail
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF Hedged EUR acc 4 -0,56 % -10,57 % -1,56 % 6,79 % Detail
Franklin Templeton - Templeton Frontier Markets Fund A(acc)EUR - 12904 5 0,47 % -10,56 % 6,17 % 16,18 % Detail
Fidelity - Euro Corporate Bond Fund A-DIST-EUR 4 -0,55 % -10,55 % 0,69 % 6,67 % Detail
Legg Mason Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund Acc EUR A 6 -0,68 % -10,54 % 8,81 % 21,45 % Detail
BNP Paribas Funds US Growth H CZK 6 -1,04 % -10,51 % 11,43 % 28,96 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 45 - Otvorená príležitosť 5 0,01 % -10,51 % -2,23 % 10,61 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 33 - Otvorená príležitosť 5 0,01 % -10,51 % -1,77 % 12,18 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 14 – Otvorená príležitosť 5 0,01 % -10,51 % -1,46 % 10,77 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 35 - Otvorená príležitosť 5 0,01 % -10,51 % -1,81 % 12,30 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 23 - Otvorená príležitosť 5 0,01 % -10,51 % -1,54 % 11,31 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 29 - Otvorená príležitosť 5 0,01 % -10,51 % -1,41 % 11,62 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 46 - Otvorená príležitosť 5 0,01 % -10,51 % -3,29 % 10,45 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 38 - Otvorená príležitosť 5 0,01 % -10,51 % -2,38 % 12,86 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 43 - Otvorená príležitosť 5 0,01 % -10,51 % -0,68 % 10,08 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 26 - Otvorená príležitosť 5 0,01 % -10,51 % -1,60 % 11,51 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 15 - Otvorená príležitosť 5 0,01 % -10,51 % -1,61 % 10,98 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 31 - Otvorená príležitosť 5 0,01 % -10,51 % -1,43 % 11,81 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 47 - Otvorená príležitosť 6 0,01 % -10,51 % -4,25 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 29 - Otvorená príležitosť 5 0,01 % -10,51 % -1,41 % 11,62 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 20 - Otvorená príležitosť 5 0,01 % -10,51 % -1,81 % 11,28 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 35 - Otvorená príležitosť 5 0,01 % -10,51 % -1,81 % 12,30 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 45 - Otvorená príležitosť 5 0,01 % -10,51 % -2,23 % 10,61 % Detail
KBC Asset Management NV - PERSPEKTIV 13 – Otvorená príležitosť 7 0,01 % -10,51 % -1,20 % 649 702,55 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy