Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Tatra Asset Management - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 4 -0,08% 0,65% -2,43% 9,50% Detail
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) 3 -0,01% 0,66% 0,81% 3,37% Detail
365.invest - J&T PROFIT EUR 4 0,33% 0,71% 0,92% 6,21% Detail
KBC AM - KBC Renta Czechrenta 3 -0,15% 0,72% 3,98% 7,19% Detail
Fidelity - Euro Corporate Bond Fund A-ACC-EUR 3 -0,20% 0,79% 2,94% 4,03% Detail
Fidelity - Sustainable Reduced Carbon Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) 4 -0,26% 0,80% 2,93% 7,29% Detail
Fidelity - Euro Corporate Bond Fund A-DIST-EUR 3 -0,16% 0,80% 2,26% 4,11% Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE 4 -0,57% 0,83% 3,54% 8,55% Detail
Fidelity - Global Income Fund A-QINC(G)-EUR (hedged) 4 -0,14% 0,84% -1,84% 7,04% Detail
AMUNDI FUNDS EURO ALPHA BOND - A USD (C) 4 -0,75% 0,87% 2,08% 5,18% Detail
SPDR® Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF 3 -0,12% 0,88% 1,72% 4,79% Detail
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP Euro Plus Fond, o.p.f. 2 -0,01% 0,90% 1,79% 1,05% Detail
Franklin Templeton - Franklin European Corporate Bond Fund A(Ydis)EUR 3 0,00% 0,98% 1,14% 4,25% Detail
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) 3 -0,08% 1,01% 2,42% 4,80% Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE BOND USA CORPORATE 4 -0,44% 1,03% 3,16% 8,85% Detail
Fidelity - Euro Corporate Bond Fund Y-QDIST-EUR - instit 3 -0,26% 1,05% 1,69% 4,06% Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE 4 -0,88% 1,05% 4,88% 8,83% Detail
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF 3 -0,12% 1,08% 0,95% 4,72% Detail
SPDR® Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF 4 -0,03% 1,08% 1,56% 8,45% Detail
Franklin Templeton - Franklin Euro Short Duration Bond Fund A(acc)EUR 2 0,10% 1,08% 0,34% 1,67% Detail
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M EUR 2 -0,05% 1,13% 0,75% 1,73% Detail
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M EUR - distribution Y 2 -0,06% 1,14% 0,24% 1,73% Detail
BNP Paribas Funds Euro Bond Opportunities EUR acc 3 -0,32% 1,15% 4,34% 4,14% Detail
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF 4 0,45% 1,19% 1,45% 6,35% Detail
Fidelity - Euro Corporate Bond Fund Y-ACC-EUR - instit 3 -0,19% 1,20% 3,24% 4,04% Detail
Fidelity - Asian Bond Fund A-ACC-USD 4 -0,63% 1,31% 6,66% 7,49% Detail
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities EUR 4 -0,28% 1,40% -12,02% 5,60% Detail
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities EUR - distribution Y 4 -0,28% 1,40% -14,27% 5,67% Detail
BNP Paribas Funds Emerging Bond USD - distribution Y 5 0,29% 1,41% -2,15% 12,29% Detail
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION - AE 4 -0,51% 1,42% 2,04% 7,64% Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy