Analyzuj a porovnávaj

Investície

InvestícieNázov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Fidelity - US High Yield Fund A-ACC-EUR 4 -0,39% 5,95% 6,61% 9,54% Detail
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities EUR 4 -0,05% 5,96% -12,24% 5,83% Detail
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities EUR - distribution Y 4 -0,05% 5,96% -14,52% 5,90% Detail
KBC Asset Management NV - Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 16 0,00% 6,00% 5,12% Detail
KBC AM - Global Partners ČSOB Globálního růstu 1 0,04% 6,03% -1,63% Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE BOND INFLATION LINKED 3 0,01% 6,04% 0,86% 3,27% Detail
Franklin Templeton - Franklin High Yield Fund A(acc)USD - 4385 4 0,03% 6,05% 5,30% 9,40% Detail
Fidelity - China RMB Bond Fund A-ACC-USD 4 -0,03% 6,07% 5,71% 6,81% Detail
Tatra Asset Management - Smart fond 3 -0,10% 6,08% 1,08% 4,62% Detail
Fidelity - China RMB Bond Fund Y-ACC-EUR - instit 4 -0,18% 6,09% 4,59% 6,64% Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE RESERVE CORPORATE 3 0,01% 6,11% 1,92% 2,57% Detail
Fidelity - Global Corporate Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) 4 -0,08% 6,13% 2,82% 6,82% Detail
AMUNDI FUNDS BOND EURO AGGREGATE - AE 3 -0,06% 6,21% 3,33% 4,54% Detail
Fidelity - Global Hybrids Bond Fund Y-ACC-USD (hedged) - instit 4 -0,21% 6,25% 6,42% 9,50% Detail
Fidelity - Emerging Market Local Currency Debt Fund Y-ACC-USD - instit 5 0,31% 6,27% 0,09% 10,35% Detail
ComStage iBoxx EUR Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation TR UCITS ETF 4 -0,23% 6,30% 2,76% 5,48% Detail
Fidelity - US High Yield Fund A-ACC-USD 4 -0,24% 6,32% 7,14% 9,71% Detail
Franklin Templeton - Franklin Diversified Conservative Fund class A (acc) EUR 3 -0,07% 6,36% 1,93% 3,43% Detail
Fidelity - SMART Global Moderate Fund A-ACC-EUR 4 -0,09% 6,38% 2,36% 9,77% Detail
Fidelity - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD (hedged) 4 -0,12% 6,43% 6,72% 8,60% Detail
Infond Life 6 -0,30% 6,45% 8,11% 17,79% Detail
Fidelity - Global Corporate Bond Fund Y-ACC-EUR (hedged) - instit 4 0,00% 6,47% 3,44% 6,79% Detail
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP Global Renta, o.p.f. 3 0,04% 6,49% 2,18% 4,10% Detail
Fidelity - US High Yield Fund Y-ACC-EUR - instit 4 -0,40% 6,49% 3,97% 9,49% Detail
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR (C) 4 -0,07% 6,61% 2,02% 5,43% Detail
Franklin Templeton - Franklin European Total Return Fund A(Mdis)EUR 3 -0,09% 6,63% 0,34% 4,53% Detail
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond EUR - distribution Y 3 -0,01% 6,67% 0,90% 4,15% Detail
Fidelity - SMART Global Moderate Fund A-ACC-USD 4 0,00% 6,70% 4,02% 10,33% Detail
Fidelity - Global Short Duration Income Fund A-QINC(G)-EUR (EUR/USD hedged) 3 0,00% 6,72% 0,03% 4,88% Detail
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Inc 6 -0,15% 6,74% 2,66% 19,85% Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy