Analyzuj a porovnávaj

Investície

InvestícieNázov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
KBC AM - Global Partners ČSOB Svět s bonusem nápojů 1 4 0,23% 4,00% 1,67% 10,90% Detail
NN (L) Absolute Return Bond - X Cap EUR 3 -0,01% 4,00% 0,45% 3,36% Detail
Fidelity - Emerging Market Corporate Debt Fund A-ACC-USD 4 0,20% 4,07% 5,69% 8,68% Detail
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD (C) 5 1,35% 4,07% 7,11% 12,51% Detail
Fidelity - Global Corporate Bond Fund Y-ACC-EUR (hedged) - instit 4 -0,14% 4,07% 3,56% 6,77% Detail
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (Dist) 6 0,38% 4,17% 1,41% 22,51% Detail
Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund 4 0,37% 4,25% 6,53% 9,53% Detail
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A2 USD (C) 5 0,65% 4,27% 2,04% 7,77% Detail
Franklin Templeton - Franklin Flexible Alpha Bond Fund A(Qdis)EUR-H1 3 -0,11% 4,32% -1,62% 5,68% Detail
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A EUR (C) 5 1,34% 4,37% 6,14% 12,15% Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE BOND INFLATION LINKED 3 -0,29% 4,38% 0,85% 3,24% Detail
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond EUR 3 0,02% 4,39% 3,51% 4,10% Detail
KBC Asset Management NV - KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 1 -0,19% 4,43% 2,31% 6,08% Detail
Allianz US High Yield AT USD - acc 4 0,33% 4,44% 5,52% 9,36% Detail
Franklin Templeton - Franklin Euro High Yield Fund A(Ydis)EUR 4 0,00% 4,48% -2,34% 8,83% Detail
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f. 3 -0,14% 4,61% 1,18% 4,48% Detail
Franklin Templeton - Franklin K2 Alternative Strategies Fund A(Ydis)USD 3 0,45% 4,62% 4,53% 7,00% Detail
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond EUR - distribution Y 4 -0,11% 4,63% -2,89% 11,38% Detail
NN (L) Food & Beverages - X Cap USD 5 -0,98% 4,65% 6,33% 15,23% Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE BOND EM GOVERNMENT 4 0,19% 4,70% 5,73% 9,29% Detail
Franklin Templeton - Franklin K2 Alternative Strategies Fund A(acc)USD 3 0,53% 4,70% 4,55% 7,06% Detail
BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities 3 0,04% 4,73% -1,30% 2,95% Detail
Franklin Templeton - Franklin High Yield Fund A(acc)USD - 4385 4 0,64% 4,75% 5,30% 9,36% Detail
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) 5 -1,12% 4,75% 2,97% 12,55% Detail
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) 6 -0,03% 4,75% 3,60% 17,74% Detail
Fidelity - Global Short Duration Income Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) 3 0,00% 4,80% 1,10% 4,89% Detail
Amundi Index Breakeven Inflation USD 10y UCITS ETF DR (C) 4 0,37% 4,81% 0,41% 8,25% Detail
NN (L) Food & Beverages - X Cap EUR 5 -0,95% 4,85% 7,70% 14,44% Detail
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP Erste Private Banking Conservative, o.p.f. 4 0,26% 4,86% 0,55% 5,49% Detail
Franklin Templeton - Franklin K2 Alternative Strategies Fund A(Ydis)EUR 4 0,07% 4,88% 4,60% 6,83% Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy