Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Erste Asset Management GmbH - ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE 4 0,00% 2,09% 4,81% 8,78% Detail
Allianz China Equity A USD - dis 6 0,74% 2,09% 7,35% 20,62% Detail
Franklin Templeton - Franklin Flexible Alpha Bond Fund A(Qdis)EUR-H1 3 0,00% 2,12% -1,60% 5,68% Detail
iShares Global Corp Bond UCITS ETF 4 0,31% 2,13% 5,64% 7,72% Detail
Allianz China Equity AT USD - acc 6 0,75% 2,13% 8,47% 20,63% Detail
Eurizon Capital S.A. - MIX 15 2 0,03% 2,14% 1,92% 1,87% Detail
Allianz China Equity A EUR - dis 6 0,51% 2,16% 8,30% 20,42% Detail
UBS ETF - Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc 4 -0,06% 2,20% 2,35% 10,77% Detail
KBC AM - KBC Bonds Emerging Markets 4 -0,24% 2,25% 7,44% 8,60% Detail
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - A2 USD (C) 2 -0,20% 2,26% 1,94% 6,63% Detail
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc 5 -0,12% 2,27% 3,88% 12,09% Detail
Fidelity - SMART Global Defensive Fund A-DIST-EUR (EUR/USD hedged) 4 0,10% 2,27% -1,18% 6,90% Detail
KBC Asset Management Lmtd. - Archipel Portfolio Pro February 95 3 0,12% 2,29% 1,16% 3,89% Detail
KBC Asset Management NV - Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 2 3 -0,16% 2,30% 3,06% 10,27% Detail
Amundi Floating Rate USD Corporate UCITS ETF USD (C) 4 0,29% 2,31% 3,67% 8,48% Detail
Fidelity - Global Hybrids Bond Fund Y-DIST-EUR (hedged) - instit 4 0,20% 2,31% 1,42% 11,03% Detail
Fidelity - Emerging Market Debt Fund Y-QDIST-EUR (hedged) - instit 5 0,12% 2,33% -2,13% 12,32% Detail
Franklin Templeton - Franklin Diversified Conservative Fund class A (acc) EUR 3 -0,07% 2,35% 1,94% 3,33% Detail
Tatra Asset Management - Realitný fond 2 0,00% 2,35% -0,01% 1,67% Detail
Fidelity - Global Short Duration Income Fund Y-ACC-EUR (EUR/USD hedged) - instit 3 0,00% 2,36% 1,10% 4,90% Detail
Fidelity - Global Multi Asset Income Fund A-QINC(G)-EUR (hedged) 4 0,03% 2,36% -1,40% 8,03% Detail
BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities 3 0,00% 2,44% -1,30% 2,95% Detail
KBC AM - KBC Renta Canarenta 3 -0,11% 2,49% 3,78% 6,60% Detail
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - A2 EUR (C) 4 0,00% 2,58% 0,43% 6,98% Detail
365.invest - Realitný fond 2 0,00% 2,58% 4,41% 1,03% Detail
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation 5 0,48% 2,61% 6,08% 10,76% Detail
Fidelity - Global Multi Asset Income Fund - Zins & Dividende - A-GDIST-EUR (hedged) 4 0,03% 2,61% -1,77% 9,12% Detail
Fidelity - SMART Global Defensive Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) 4 0,10% 2,65% -0,24% 6,82% Detail
AMUNDI FUNDS EURO STRATEGIC BOND - A EUR AD (D) 4 -0,17% 2,68% -1,08% 8,72% Detail
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities USD 5 -0,71% 2,68% 6,70% 10,11% Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy