Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Fidelity - Global Strategic Bond Fund A-ACC-USD 3 0,26% 2,69% 3,23% 6,40% Detail
AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A USD (C) 4 -0,34% 2,70% 2,66% 6,96% Detail
Fidelity - China Opportunities Fund A-ACC-EUR 6 0,86% 2,71% 7,43% 21,46% Detail
Amundi Funds Protect 90 A2 EUR Cap 3 -0,10% 2,72% -0,51% 4,52% Detail
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Acc 5 0,69% 2,78% 4,05% 10,16% Detail
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund T 4 -0,08% 2,80% 1,28% 6,17% Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE BOND EM CORPORATE 4 -0,11% 2,83% 5,21% 6,44% Detail
Fidelity - Emerging Market Local Currency Debt Fund A-ACC-USD 5 -0,25% 2,91% -0,40% 10,15% Detail
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF EUR (Hedged) (dis) 4 -0,20% 2,91% -2,36% 12,01% Detail
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) 4 -0,01% 2,95% 0,09% 11,50% Detail
Fidelity - Global Income Fund A-ACC-EUR (hedged) 4 0,08% 2,96% 2,33% 6,80% Detail
AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 USD (C) 3 -0,35% 2,97% 5,57% 6,66% Detail
Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Balanced Fund A(Qdis)USD 5 -0,71% 2,98% -0,21% 11,61% Detail
NN (L) US Factor Credit - P Cap USD 4 -0,43% 3,00% 4,93% 7,71% Detail
Fidelity - Global Corporate Bond Fund A-ACC-EUR 4 -0,07% 3,01% 4,44% 6,60% Detail
C-QUADRAT Absolute Return ESG VTIA 4 -0,15% 3,03% 1,74% 6,19% Detail
Franklin Templeton - Franklin U.S. Low Duration Fund AX(acc)USD 3 -0,27% 3,04% 1,60% 7,16% Detail
SPDR® Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF 4 -0,04% 3,07% 1,24% 11,18% Detail
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 5 0,26% 3,11% 5,71% 10,14% Detail
AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD SHORT TERM - AE 3 -0,04% 3,15% 1,02% 6,00% Detail
Amundi Index Solutions - Amundi Global Emerging Bond Markit IBOXX UCITS ETF-C 5 -0,03% 3,16% 4,96% 14,07% Detail
Franklin Templeton - Franklin U.S. Low Duration Fund A(Acc)USD 3 -0,28% 3,16% 2,52% 7,12% Detail
Fidelity - Global Corporate Bond Fund Y-ACC-USD - instit 4 0,12% 3,19% 4,72% 7,05% Detail
KBC Asset Management NV - Horizon CSOB Svet s Bonusom Energie 1 4 0,47% 3,21% 1,04% 5,73% Detail
AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 EUR (C) 4 -0,14% 3,22% 5,50% 6,56% Detail
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE - AU 4 -0,34% 3,22% 6,64% 7,79% Detail
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f. 3 0,04% 3,31% 1,21% 4,47% Detail
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE - AU 3 -0,14% 3,31% 8,61% 7,31% Detail
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (dis) 4 0,60% 3,36% -1,75% 12,75% Detail
Amundi Fund Solutions - Conservative USD 4 0,75% 3,38% 1,87% 7,07% Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy