Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) 4 -0,27% 4,14% 6,58% 5,28% Detail
UBS ETF - Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc 4 -0,41% 4,16% 2,70% 10,74% Detail
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP Global Renta, o.p.f. 3 0,09% 4,17% 2,49% 3,90% Detail
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE - AU 4 -0,14% 4,19% 6,77% 7,81% Detail
Fidelity - Emerging Market Debt Fund A-DIST-USD 5 -1,03% 4,21% 1,46% 11,79% Detail
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond USD 5 0,23% 4,22% 2,39% 8,98% Detail
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D 4 -0,19% 4,25% 0,03% 10,47% Detail
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc 5 -0,34% 4,25% 4,91% 12,36% Detail
Fidelity - Global Multi Asset Income Fund - Zins & Dividende - A-GDIST-EUR (hedged) 4 -0,24% 4,26% -1,68% 9,16% Detail
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) 4 -0,66% 4,27% 6,60% 8,21% Detail
Fidelity - Global Inflation-Linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) 3 -0,16% 4,28% 1,81% 3,46% Detail
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A2 USD (C) 5 0,29% 4,31% 2,23% 7,40% Detail
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f. 3 0,09% 4,32% 1,26% 4,46% Detail
Amundi Index Solutions - Amundi Global Emerging Bond Markit IBOXX UCITS ETF-C 5 -0,98% 4,32% 5,08% 14,05% Detail
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR 4 -0,52% 4,37% 3,51% 6,41% Detail
KBC Asset Management NV - Horizon CSOB Globalny Rast EUR 1 5 0,00% 4,42% 0,26% 13,22% Detail
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF Acc 7 -2,35% 4,47% -8,35% 35,44% Detail
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond EUR - distribution Y 4 0,00% 4,49% -2,81% 11,37% Detail
NN (L) International Czech Short Term Bond - P Cap CZK 2 -0,47% 4,50% 1,20% 5,96% Detail
Fidelity - SMART Global Defensive Fund Y-ACC-EUR - instit 4 -0,09% 4,50% 1,70% 7,40% Detail
BNP Paribas Funds Emerging Bond 4 -0,15% 4,54% 7,36% 10,42% Detail
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) 4 -0,75% 4,63% 5,20% 8,82% Detail
Fidelity - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A-ACC-EUR 4 -0,29% 4,65% 2,53% 7,27% Detail
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VTA 3 0,05% 4,72% 5,08% 4,84% Detail
BNP Paribas Funds Emerging Bond [Classic H EUR, C] 5 -0,02% 4,74% 0,82% 12,00% Detail
Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund 5 -0,47% 4,75% 2,46% 13,45% Detail
Fidelity - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A-ACC-USD 4 -0,91% 4,81% 0,36% 7,73% Detail
PineBridge Strategic Bond Fund - Class A 4 -0,67% 4,82% 5,64% 6,87% Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE BOND EM CORPORATE 4 -0,03% 4,87% 5,33% 6,43% Detail
KBC Asset Management NV - Perspective Global Timing USD 4 -0,33% 4,87% -2,50% Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy