Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Balanced Fund A(Ydis)EUR 5 -0,30% 4,17% 0,00% 11,58% Detail
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) 5 0,02% 4,27% 1,97% 12,25% Detail
BNP Paribas Funds US High Yield Bond (Hedged EUR) 4 -0,05% 4,30% 4,10% 11,22% Detail
Fidelity - European High Yield Fund A-DIST-EUR 4 -0,05% 4,32% -0,05% 9,71% Detail
Allianz US Short Duration High Income Bond A (H2-EUR) EUR - dis 4 -0,02% 4,33% -0,78% 8,18% Detail
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) 4 0,06% 4,35% 3,68% 10,56% Detail
BNP Paribas Funds Global Inflation-linked Bond 4 0,28% 4,36% 3,41% 7,05% Detail
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A EUR Hgd (C) 4 -0,07% 4,38% 3,44% 7,58% Detail
NN (L) International Czech Short Term Bond - P Cap CZK 2 -0,07% 4,40% 1,09% 6,01% Detail
AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION - AE 4 0,10% 4,45% 2,36% 7,81% Detail
BNP Paribas Funds Europe Convertible EUR - distribution Y 4 0,14% 4,46% -0,45% 7,46% Detail
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A EUR Hgd (C) 5 -0,16% 4,50% 1,79% 14,63% Detail
Franklin Templeton - TEMPLETON EMERGING MARKETS BALANCED FUND CL A (ACC) EUR-H1 5 -0,51% 4,51% -0,26% 12,69% Detail
365.invest - Zmiešaný kapitálový fond 3 -0,21% 4,51% 3,14% 4,89% Detail
Fidelity - Global Short Duration Income Fund A-ACC-USD 3 0,26% 4,55% 2,46% 6,58% Detail
Fidelity - Emerging Market Total Return Debt Fund Y-ACC-EUR (EUR/USD hedged) 5 -0,29% 4,55% 0,47% 12,55% Detail
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - A2 EUR Hgd (C) 4 -0,22% 4,58% 1,43% 8,52% Detail
Tatra Asset Management - TAM-Raiffeisen Conservative 3 0,07% 4,59% 4,28% 2,82% Detail
Franklin Templeton - Templeton Euro High Yield Fund A(acc)EUR - 4914 4 -0,05% 4,59% 4,56% 8,03% Detail
AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD - A EUR (C) 4 -0,11% 4,63% 5,17% 7,45% Detail
Fidelity - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund Y-ACC-EUR - instit 4 0,28% 4,64% 2,36% 9,24% Detail
Tatra Asset Management - Fond pre modrú planétu konzervatívny 3 -0,09% 4,65% 2,75% 4,60% Detail
Fidelity - US High Yield Fund Y-QDIST-EUR (hedged) - instit 4 -0,07% 4,71% -0,99% 10,69% Detail
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond EUR acc 4 -0,07% 4,74% 3,86% 10,22% Detail
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) 4 0,44% 4,77% 2,76% 7,65% Detail
SPDR® Bloomberg Barclays U.S. TIPS UCITS ETF 4 0,25% 4,77% 1,82% 8,46% Detail
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) 4 -0,04% 4,78% 6,31% 8,22% Detail
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR 4 0,04% 4,80% 3,52% 6,33% Detail
Fidelity - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A-ACC-USD 4 0,26% 4,81% 0,26% 7,71% Detail
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - A EUR (C) 3 -0,20% 4,86% 1,99% 5,11% Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy