Analyzuj a porovnávaj

Investície

InvestícieNázov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Eurizon Capital S.A. - Magnifica Edícia I 3 0,08% 5,95% 1,92% 5,96% Detail
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. 3 0,15% 5,96% 1,97% 5,10% Detail
Fidelity - Emerging Market Corporate Debt Fund A-ACC-USD 4 -0,53% 5,96% 5,56% 8,67% Detail
BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Duration Bond USD - distribution Y 4 -0,14% 5,96% 1,72% 8,42% Detail
Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) CZK - acc 3 -0,24% 5,97% 1,54% 10,05% Detail
Fidelity - Global Multi Asset Income Fund A-DIST-EUR 4 0,00% 5,99% 1,97% 8,39% Detail
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D 4 0,08% 5,99% 0,23% 10,45% Detail
Tatra Asset Management - Smart fond 3 0,17% 5,99% 1,27% 4,74% Detail
BNP PARIBAS FLEXI I FLEXIBLE CONVERTIBLE BOND, Classic H CZK Cap 2 1,16% 6,00% 2,25% 6,96% Detail
Tatra Asset Management - Raiffeisen Sicherheit 3 -0,10% 6,01% 3,20% 4,78% Detail
Tatra Asset Management - Raiffeisen European High Yield Fund 4 0,01% 6,03% -0,00% 9,57% Detail
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond EUR acc 4 0,06% 6,04% 3,91% 10,24% Detail
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF 5 -0,48% 6,06% 0,73% 15,05% Detail
Tatra Asset Management - Balanced fond 3 0,04% 6,08% 2,26% 4,56% Detail
Fidelity - European High Yield Fund A-DIST-EUR 4 0,10% 6,10% 0,11% 9,60% Detail
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 EUR Hgd QTI (D) 4 -0,15% 6,11% -3,11% 7,72% Detail
AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD - A EUR (C) 4 -0,01% 6,11% 5,26% 7,47% Detail
Franklin Templeton - Franklin Green Target Income 2024 Fund A1 (Ydis) EUR 4 0,03% 6,14% 3,41% 9,89% Detail
BNP Paribas Funds China Equity EUR 6 0,83% 6,24% 8,22% 20,71% Detail
ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged Net TR UCITS ETF 6 0,00% 6,26% 8,12% 20,99% Detail
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF 4 -0,77% 6,32% 5,49% 8,43% Detail
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - A EUR (C) 6 -1,38% 6,33% 5,95% 21,40% Detail
KBC Asset Management NV - Horizon CSOB Europsky Rast 1 5 -0,28% 6,34% 1,83% 11,40% Detail
Fidelity - Emerging Market Debt Fund A-ACC-EUR (hedged) 4 0,00% 6,35% 3,88% 12,38% Detail
BNP Paribas Funds Multi-Asset Income EUR dis 5 0,47% 6,41% -2,21% 12,87% Detail
SPDR® Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF 4 0,12% 6,41% 1,50% 11,17% Detail
BNP Paribas Funds US High Yield Bond 4 0,40% 6,43% 5,29% 9,92% Detail
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - A EUR (C) 3 0,05% 6,47% 2,04% 5,15% Detail
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD (C) 5 -0,44% 6,47% 7,04% 12,54% Detail
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - A USD (C) 6 -1,95% 6,47% 7,50% 21,34% Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy