Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
PineBridge Strategic Bond Fund - Class A 4 0,22% 4,86% 5,59% 6,85% Detail
Franklin Templeton - Franklin K2 Alternative Strategies Fund N(acc)EUR-H1 3 0,10% 4,89% 0,70% 5,77% Detail
iShares $ Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF (dis) 5 0,33% 4,92% 1,73% 12,09% Detail
Fidelity - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR 5 0,16% 4,93% 1,34% 11,54% Detail
Fidelity - Emerging Market Debt Fund A-DIST-USD 5 0,43% 4,94% 1,38% 11,79% Detail
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged 4 0,47% 4,97% 2,33% 7,98% Detail
Fidelity - Global Short Duration Income Fund Y-ACC-USD - instit 3 0,26% 4,98% 5,23% 6,55% Detail
BNP Paribas Funds Europe Convertible 4 0,13% 4,99% 2,04% 7,44% Detail
Tatra Asset Management - Balanced fond 3 -0,18% 5,00% 2,14% 4,49% Detail
Fidelity - SMART Global Defensive Fund A-DIST-EUR 4 0,25% 5,01% 0,74% 7,37% Detail
Fidelity - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A-ACC-EUR 4 0,15% 5,02% 2,45% 7,27% Detail
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) 4 0,14% 5,11% 7,04% 5,22% Detail
Franklin Templeton - Franklin Green Target Income 2024 Fund A1 (acc) EUR 4 -0,06% 5,11% 3,64% 9,38% Detail
Fidelity - SMART Global Defensive Fund A-ACC-USD 4 0,35% 5,16% 0,98% 7,71% Detail
365.invest - J&T BOND EUR 3 -0,08% 5,18% 4,18% 5,30% Detail
Fidelity - Global Inflation-Linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) 3 0,16% 5,19% 1,85% 3,47% Detail
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. 3 0,04% 5,25% 1,98% 5,04% Detail
Fidelity - SMART Global Defensive Fund A-ACC-EUR 4 0,21% 5,34% 2,52% 7,30% Detail
NN (L) First Class Multi Asset - P Cap EUR 3 0,01% 5,44% 3,02% 5,38% Detail
Fidelity - Global Income Fund A-ACC-USD 4 0,33% 5,45% 4,80% 7,59% Detail
Allianz US Short Duration High Income Bond AQ (H2-EUR) EUR - dis 4 -0,02% 5,46% -0,30% 7,48% Detail
BNP Paribas Funds Latin America Equity USD - distribution Y 7 -2,84% 5,46% 1,44% 30,17% Detail
iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (dis) 7 -1,19% 5,49% 8,09% 25,34% Detail
KBC Asset Management NV - Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 18 -0,29% 5,50% 2,87% Detail
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged 4 0,45% 5,51% 4,49% 8,64% Detail
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF (Monthly Hedged To EUR) Acc 4 0,07% 5,54% 13,65% 6,98% Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Utilities 6 1,10% 5,58% 3,20% 19,77% Detail
Amundi Fund Solutions - Balanced USD 5 0,97% 5,59% 4,95% 10,15% Detail
Franklin Templeton - Franklin K2 Alternative Strategies Fund A(acc) CHF-H1 3 0,36% 5,63% -0,05% 6,33% Detail
BNP PARIBAS SUSTAINABLE MULTI-ASSET STABILITY - EUR 4 0,19% 5,64% 2,73% 6,32% Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy