Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF EUR 6 0,34 % -7,28 % 12,04 % 20,47 % Detail
NN (L) Smart Connectivity - P Cap USD 6 -0,47 % -7,26 % 6,16 % 24,91 % Detail
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - A USD (C) 7 -0,72 % -7,23 % 6,02 % 27,41 % Detail
Fidelity - International Bond Fund A-ACC-USD 4 -0,02 % -7,23 % 2,65 % 6,99 % Detail
BNP Paribas Funds Europe Value EUR - distribution Y 6 -0,02 % -7,22 % -0,29 % 25,42 % Detail
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) 5 0,36 % -7,20 % 0,00 % 13,79 % Detail
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET - A USD (C) 6 -0,46 % -7,19 % 4,15 % 14,46 % Detail
NN (L) Global High Yield - X Cap EUR (hedged iii) 4 -0,24 % -7,19 % 3,07 % 11,06 % Detail
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 5 -0,23 % -7,17 % 1,71 % 11,87 % Detail
Franklin Templeton - TEMPLETON EMERGING MARKETS BALANCED FUND CL A (ACC) USD 5 -0,58 % -7,17 % 2,21 % 13,46 % Detail
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 - AT - EUR 4 -0,18 % -7,17 % 4,29 % 10,62 % Detail
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET - A EUR (C) 5 -0,68 % -7,16 % 2,11 % 13,23 % Detail
Moventum Plus Aktiv Dynamické portfolio 5 0,54 % -7,15 % 2,68 % 14,36 % Detail
Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D 6 -0,64 % -7,14 % -0,55 % 22,70 % Detail
BNP Paribas Funds US MULTI-FACTOR EQUITY - EUR hedged acc 6 -0,62 % -7,12 % 6,14 % 25,54 % Detail
BNP Paribas Funds Emerging Bond 5 -0,02 % -7,11 % 6,40 % 13,35 % Detail
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF 4 0,68 % -7,11 % 1,14 % 10,81 % Detail
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP ESG MIX Aktív, o.p.f. 4 -0,01 % -7,11 % 1,14 % 9,37 % Detail
Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF (dis) 7 0,72 % -7,10 % 6,74 % 36,81 % Detail
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) 6 -1,19 % -7,08 % 5,78 % 21,65 % Detail
BNP Paribas Funds Europe Small Cap EUR (Privilege) 6 0,07 % -7,08 % 6,86 % 24,09 % Detail
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - A EUR (C) 6 -0,96 % -7,07 % 4,60 % 26,86 % Detail
CPR Invest - MedTech A CZK H - Acc 6 -0,25 % -7,05 % 2,58 % 21,99 % Detail
Tatra Asset Management - Fond pre modrú planétu konzervatívny 4 0,10 % -7,04 % -0,98 % 5,74 % Detail
Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund 6 -0,74 % -7,03 % 9,42 % 17,52 % Detail
iShares US Property Yield UCITS ETF EUR (dis) 7 0,40 % -7,03 % 1,10 % 30,49 % Detail
Allianz Europe Equity Growth A GBP - dis 6 -0,56 % -7,03 % 10,93 % 25,36 % Detail
KBC Asset Management NV - Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 2 4 -0,39 % -7,02 % 1,59 % 11,14 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Diversified Balanced Fund A(Ydis)EUR 4 -0,25 % -7,02 % 0,98 % 8,91 % Detail
Allianz Europe Equity Growth A EUR - dis 6 -0,38 % -7,02 % 7,47 % 25,10 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy